Sidans innehåll
  Försättsblad till guiden om upptäckardagar.

   

  Vi tror att du som läser det här är en lärare, konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare eller ungdomsledare. Vi hoppas att guiden kan hjälpa dig att få till en engagerande dag som kanske kan bli ett återkommande evenemang för ungdomar i er kommun.

  Fokus på Upptäckardagarna är framförallt: konsumenträtt, konsumentaktivism, privatekonomi och hållbarhetsfrågor. Vi har lagt stort fokus på att deltagarna själva ska få upp ögonen för hur de kan förändra villkoren i sin stad och vardag. Vi har också velat möjliggöra möten och samtal med lokala politiker på orten. Deltagarna, varav många aldrig träffat en politiker tidigare, ska få möjlighet att göra det och att politiker, framförallt inom konsumentområdet, ska få möjlighet till dialog med ungdomar.

  Guiden

  Läs och ladda ner hela guiden här! (A4, stående)
  Läs och ladda ner hela guiden här! (A4, liggande)

  Bilagor:
  Lathund "Att göra"
  Checklista bokningar
  Inbjudan deltagare
  Inbjudan konsumentvägledare
  Inbjudan budget- och skuldrådgivare
  Inbjudan medverkare Torget
  Inbjudan skola
  Schema A3
  Schema A4 till föreläsare
  Informationsbrev till bokade medverkare
  Utvärdering grundutbildning
  Utvärdering vidareutbildning
  Intyg vidareutbildning
  Packlista

  Se också:
  Exempel på mall för sammanställning av utvärdering - grundutb.
  Exempel på mall för sammanställning av utvärdering - vidareutb.

  Aktiviteter under upptäckardagar

  Här inunder följer en rad av praktiska aktiviteter som på olika sätt väcker frågor och engagemang inom konsument- och hållbarhetsområdet som kan användas både under Upptäckardagar eller under enstaka tillfällen.

  Hoppas du kan dra nytta av detta och kan hitta fler som vill använda och sprida detta vidare!

  Catch - fånga din rätt och vinn!

  Kanske det roligaste sättet att närma sig konsumentfrågor på! Catch är ett roligt, men samtidigt lite frustrerande, spel som får fart på deltagarna och sätter fingret på att det inte går att vinna om du inte vet vilka regler det är som gäller. Syftet med spelet är att starta diskussion kring vikten av att veta sin rätt och hur svårt det är att påverka om man inte har koll på sina rätt- och möjligheter.

  Ämnen som går att behandla utifrån spelet är konsumenträtt, demokrati och påverkan.

  Spelet kan spelas av 4-8 personer/kortlek och tar ca 30 minuter att slutföra.

  Läs mer och ladda ner hela instruktionen här!
  Ladda ner kortleken här!
  Ladda ner reglerna här!
  Samtliga tre dokument behövs för att spela spelet.

  Vad tycker dina politiker?

  Ta pulsen på lokalpolitikerna – var står de i konsumentpolitiken? Syftet med uppgiften är att uppmärksamma och reflektera över konsumentpolitiken. Många unga har inte träffat, än mindre pratat med, sina lokalpolitiker. Den här övningen ger deltagarna möjlighet att kontakta företrädarna i kommunen och prata om frågor som berör i vardagen.

  Övningen kan utföras av en hel klass - helst indelade i mindre grupper - och kräver två-tre tillfällen om ca 40-60 minuter.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!
  Här hittar du ett rent frågeformulär till politikerna

  Rädda en t-shirt

  Rädda en t-shirt är en kreativ och rolig aktivitet för att prata om kläder och hållbarhet. Att göra om kläder för att kunna fortsätta använda dem, laga istället för att slänga och tänka på att köpa kläder med lång livslängd istället för slit-och-släng-användning, är viktiga sätt att spara på vår miljö!

  Övningen är väldigt kreativ och utgår från praktiskt arbete med att göra om, fixa till och rädda plagg som annars kanske hade varit på väg till soptunnan. Allt avslutas med en diskussion om hållbarhet och kläder.

  Övningen kan utföras i större grupper och kan ta så lång tid en önskar, dock minst 60 min.

  Läs mer och ladda ner hela instruktionen här!

  Gör en konsumentundersökning

  Hur tänker allmänheten om ett problem deltagarna identifierat? Gör en konsumentundersökning och få stöd för saken eller nya perspektiv. Ett bra sätt för deltagarna att, med hjälp av våra verktyg, arbeta vidare med de vardagsnära frågor de vill lyfta - oavsett om de hittar stödet de söker eller ej hos allmänheten.

  Övningen kan utföras av ca 30 deltagare indelade i mindre grupper om 2-4 och tar ca 90 minuter att genomföra.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!

  Vem ser dig på internet?

  Syftet med Vem ser dig på internet? är att reflektera över vilka uppgifter vi lämnar ut om oss själva i olika sammanhang på internet. Vad berättar vi om oss själva och vilka får tillgång till de uppgifterna?

  Genom ett par enkla nedslag på internet visar den här övningen på hur enkelt det är för företagen bakom hemsidorna att följa dig och anpassa material efter vad du tidigare gillat och gjort på nätet. En ögonöppnande aktivitet som har stor bäring på ens personliga integritet.

  Övningen tar ca 30 minuter att genomföra och kan engagera mellan 4 och 30 deltagare.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!

  Jeansens pris

  Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen – vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och kampanjen Rena Kläders bok Är det värt det? – Om handel och mänskliga rättigheter.

  Syftet med Jeansens pris är att fundera på vad ett par jeans egentligen kostar, hur produktionskedjan ser ut för ett plagg och hur arbetsförhållandena för de personer som ingår i kedjan är. I grupper får deltagarna fundera på och räkna ut vad de olika aktörerna i kedjan tjänar på ett par jeans.

  Övningen tar cirka 20 minuter och kan utföras av 3-15 personer åt gången.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!

  Märkningsquiz

  Vilken koll har du på de olika miljömärkningarna? Tittar du på dem när du handlar och vet du vad de betyder? I detta lättsamma quiz får deltagarna testa sina kunskaper genom att para ihop rätt märkning med rätt beskrivningar, diskutera kring märkningarnas betydelse och få upp ögonen för enkla sätt att leva mer hållbart.

  Quizet fungerar till exempel bra som avslutning på en föreläsning om produkt- och miljömärkningar.

  Quizet kan utföras gruppvis med grupper om 2-6 deltagare och tar ca 10 minuter att genomföra.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!

  Skriv!

  Skriv en insändare eller debattartikel till lokaltidningen utifrån ett konsumentrelaterat problem. En övning i att påverka genom att få en artikel publicerad i lokaltidningen.

  Tips: Låt deltagarna först göra en konsumentundersökning och basera debattartikeln/insändaren på resultatet i undersökningen.

  Övningen lämpar sig för upp till ca 30 deltagare indelade i grupper om 1-4 personer och beräknas ta ca 60 minuter.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!

  Introduktion till workshopövningar

  Vad betyder det att något är interaktivt? Och vad kan du tänka på för att fånga deltagares intresse och fokus? Denna bilaga är riktad till dig som kanske inte förläser varje dag. Den är fullproppad med tips på vad du som föreläsare kan tänka på och övningar som är lätta att använda och aktiverar deltagarna.

  Övningarna är lämpliga för såväl mindre som större grupper och tar mellan 30 och 60 minuter att genomföra.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!

  Konsumtionsberget

  Konsumtionstberget är en tredimensionell labyrint där deltagarna ställs inför ett antal frågor kring sin egen konsumtion. Syftet med Konsumtionsberget är att reflektera över sin konsumtion. Hur gör du val när du handlar? Varför väljer du som du gör?

  Deltagarna svarar på frågorna genom att dra trådar mellan svarsalternativen samtidigt som man diskuterar varför man gör de val man gör.

  Övningen är en gruppövning och utförs i grupper om 3-4 personer. Beräknad tid per grupp är ca 5 min.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!

  Konsumtionslabyrinten

  Konsumtionslabyrinten är en tvådimensionell version av konsumtionsberget där deltagarna ställs inför ett antal frågor kring sin konsumtion. Vilka val baserar vi våra inköp på? Varför väljer vi som vi gör? Deltagarna svarar på frågor genom att sätta kryss vid svarsalternativen i labyrinten samtidigt som en diskussion förs om de val som görs.

  Övningen kan engagera ca 30 personer uppdelade i grupper om 1-4 och tar ca 5 min per grupp/deltagare.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!
  Bilder till labyrinten hittar du även här

  Fota!

  Släpp loss kreativiteten och berätta med hjälp av en bild om en konsumentfråga fler borde tänka på.

  Syftet med uppgiften är att uppmärksamma och reflektera över konsumenträttigheterna. Hur ser kännedomen om dessa ut? Finns det situationer folk hamnar i och får problem med som de hade kunnat undvika om de känt till sina rättigheter?

  Övningen utförs bäst i grupper om 2-4 deltagare och tar mellan  60 och 120 min att genomföra.

  Läs och ladda ner hela instruktionen här!