Ny granskning visar: Brister i partiernas konsumentpolitik

Riksdagspartierna har fått ta ställning till 16 frågor som rör allt från höjda priser till hormonstörande ämnen. En granskning som visar att det finna många bra ambitioner i partiernas  konsumentpolitik, men också stora brister menar vår generalsekreterare Jan Bertoft.

Läs mer om Konsumentkompassen här.

Alla väljare är konsumenter

Vi behöver en stark konsumentpolitik, nu mer än någonsin. Sveriges Konsumenter lyfter särskilt tre frågor inför valet i september: överskuldsättning, hållbara livsmedel och inkludering. 

Läs mer om våra valfrågor här.

Rapporter & ståndpunkter

Våra projekt