Konsumentrörelse mot framtiden

I takt med att vår roll som konsumenter i samhället blir allt viktigare, finns ett allt större behov av en stark konsumentrörelse. Vi står upp för dig som konsument och har nu i vår Handlingsplan till 2023 stakat ut vägen för vårt arbete mot "Ett hållbart samhälle där konsumentens röst och rätt är stark"

Läs mer om vår Handlingsplan

Rapporter & ståndpunkter

Våra projekt

Bertofts blogg

Vår generalsekreterare Jan Bertoft analyserar och kommenterar aktuella konsumentfrågor.

Här kan du få ytterligare inblick i vad vi arbetar med och för, åsikter om brännande sakfrågor och perspektiv från såväl nationellt som internationellt arbete.

Läs mer på bloggen