Ny granskning: särskilt farliga ämnen i träningsutrustning

I en granskning har Sveriges Konsumenter tillsammans med organisationer från 12 andra länder låtit testa om träningsredskap innehåller farliga kemikalier. Resultatet visar att särskilt farliga ämnen döljer sig i 20 av 82 träningsredskap på den europeiska marknaden och att företagen inte följer lagen om att informera om det.

Läs mer om granskningen här

Rapporter & ståndpunkter

Våra projekt