En standard är ett regelverk för hur en speciell produkt, tjänst eller process ska se ut eller fungera, som tagits fram av berörda parter. Förenklat kan man säga att en standard garanterar en hög kvalitet, oavsett om det gäller en vara, tjänst eller process. Standarden är frivillig och står inte över lagen, men den är tvingande för de parter som bestämmer sig för att följa den.

Inom standardiseringen möts näringsliv, beslutsfattare, myndigheter, branschorganisationer, vi inom konsumentrörelsen och andra ideella organisationer för att hitta universella riktlinjer som syftar till att förenkla, förbättra och säkra produkter och tjänster.

Genom ett nätverk av representanter, som ser till konsumenternas bästa, är vi med och påverkar hur framtidens varor och tjänster ska vara. Våra representanter arbetar med allt från leksakers säkerhet och skönhetstjänster till hållbarhet och ergonomi.

Mer om att representera oss kan du läsa HÄR

För att veta mer om vårt projekt, kontakta Kristina von Dolwitz  eller Jens Henriksson