Visst är det bra att laddaren passar i mobilen och att kreditkortet funkar i automaten? Det är tack vare gemensamma standarder. Att standardisera är ett smart sätt att låta de intressenter som vill och har kunskap få sätta gemensamma regler och kvalitetskrav på produkter och tjänster. Tillverkare, branschfolk, myndigheter och andra organisationer med intresse för det som ska standardiseras bildar en kommitté och kommer överens om hur standarden ska se ut. 


Men konsumenterna då? Deras åsikter måste ju också finnas med! Självklart, tycker vi. Därför deltar Sveriges Konsumenter sedan 15 år i standardiseringen.

Nu undrar vi om du vill bli vår representant. Det är ett ideellt uppdrag som bygger på ditt engagemang och vilja att lära dig mer och vara med och påverka inom ett standardiseringsområde.

Trött på dagens förpackningar?

Förpackningar är en del av vardagen för oss konsumenter. Vi på Sveriges Konsumenter vill bidra till en hållbar konsumtion och där är förpackningar en viktig del. Det ska vara lätt att göra rätt som konsument. Men det ska också vara lätt att öppna själva förpackningen. Även detta är en viktig fråga för oss.

Det händer mycket inom förpackningsområdet just nu. EU vill se standarder för återvinning, kompostering, återanvändning och för att motverka förpackningsslöseri.

Vill du vara en konsumentröst i detta arbete? Kanske har du förkunskaper i ämnet?

>> Här kan du läsa mer om förpackningskommitténs arbete. >> Och här finns ännu mer att läsa.

Vill du vara med och säkra barns vardag?

Små barn kan inte skydda sig själva och löper ständigt risk att skadas. Det är stolar som välter, fingrar som kläms, också risken för kvävning, farliga ämnen och mycket mer. Den svenska kommittén Barnartiklar arbetar fortlöpande med att göra barns vardag säkrare med hjälp av standarder. Vill du vara vår representant i detta arbete? Kanske har du till och med lite förkunskaper i ämnet? Men viktigast är att du brinner för konsumentfrågorna.

>> Här kan du läsa mer om kommittén Barnartiklars arbete.

Vem är du?

  • Du tycker att konsumentperspektivet är viktigt och vill arbeta ideellt för att se till att konsumenters intressen tas till vara.
  • Du har integritet nog att stå upp för konsumentintresset.
  • Du är bra på att samarbeta och har tålamod och sinne för detaljer.
  • Du har tid över och har möjlighet att då och då delta i möten dagtid.
  • Du kan tänka dig att engagera dig ett par år för standardisering tar tid.
  • Du kan läsa och uttrycka dig på engelska.
  • Du har en dator och har möjlighet att delta i digitala möten ibland.
  • Du kan tänka dig att resa på internationella möten (mot ersättning).

Vill du veta mer?

>> Här kan du läsa mer om vårt arbete och vad innebär att vara vår representant.

>> Här hittar du en kort och bra film från standardiseringsorganisationen SIS om varför det är så bra med standarder.

Hör av dig!

Är du intresserad av någon av dessa uppdrag eller intresserad av standardisering men kanske inom ett annat område? Hör av dig till vår projektledare Kristina von Dolwitz på kristina.von.dolwitz@sverigeskonsumenter.se eller på mobil 072-061 73 26.