Dagligvaruhandelns butiksmiljö har stor betydelse för vilka val konsumenter gör vid köptillfället. Här finns en av de viktigaste hävstängerna till förändring för mer hållbara inköp av konsumenter. Blir inköpen hållbara påverkar det handelns utbud och produktionen så att en förändring kan ske i hela värdekedjan. Projektets prototyp vill utmana och skapa en debatt om förändring inom handeln, så att ”kundvarvet” styrs om och gör det lätt för alla konsumenter att välja hälsosamt och hållbart. Den vill också utforska vilka incitament som krävs för att handeln ska ändra eller omvärdera sitt utbud och sina metoder för exponering, detta eftersom butikernas utbud och varornas placering leder till ohälsosam och ohållbar konsumtion av livsmedel.

Genom att skapa en prototyp som vågar utmana den traditionella, fysiska utformningen av matmiljön i handeln vill vi väcka intresse och inspiration kring alternativa metoder för hur handeln kan bidra till omställningen av matsystemet som främjar ett hållbart och hälsosamt utbud och uppmuntrar till ändrade konsumtionsmönster.

Hur dagens matmiljö i handeln ser ut är ingen slump. Den bygger på väl studerade tekniker för att gynna försäljning, effektivitet och konkurrens, men ofta utelämnar incitament som gynnar hälsa och hållbarhet. Att ändra på invanda strukturer kan upplevas som skrämmande och svårt. Särskilt i en kontext av ett komplext system som matsystemet, där handeln är tätt sammanvävd med andra aktörer som livsmedelsleverantörer, producenter och konsumenter, för att nämna några. Ett tungrott system med invanda strukturer som de facto gynnar ohållbara livsmedel.

Illustration av butik i stjärnform.
Tänk dig en butik där det hälsosamma och hållbara är det du lättast hittar, medan du får gå längre bort för det ohälsosamma.

Med vår visionära prototyp vill vi visa att ett annat upplägg är möjligt, med hälsosamma och hållbara livsmedel i centrum. Målet är att inspirera handeln att tänka bortom invanda mönster när det kommer till matmiljöns utformning.

I detta projekt samarbetar vi med bland annat Axfoundation och Kungliga Tekniska Högskolan.

Projektet finansieras av Vinnova och har pågått till april 2024. Men Sveriges Konsumenter tillsammans med samarbetsparterna Axfoundation, KTH och WWF hoppas att projektet kan få en fortsättning. Och att idén ska leva vidare, fångas upp och förverkligas.