Allt fokus på kärnan

Kunden kommer rakt in i butikens kärna där de hälsosamma och hållbara alternativen finns samlade i en miljö som ska vara såväl aptitretande som inspirerande. På bilden är kärnan grönfärgad medan det längre ut i gångarna blir allt mer rött – det vill säga att ju längre ut i gångarna man rör sig desto mer ohållbara och ohälsosamma är produkterna. Förhoppningen är att få kunderna att göra det korta kundvarvet i kärnan.

Skiss på tänkt planlösning.

Naturliga material

Formspråket i kärnan skiljer sig från det i gångarna som leder ut från kärnan. I kärnan är det mycket trä och naturmaterial som dominerar bilden.

Stramare ute i gångarna

Skillnaden mellan gångarna och kärnan ska vara påtaglig. Här är formspråket stramare och hyllorna högre. Skillnaden kan också understrykas med hjälp av ljussättning.

Graderad placering i gångarna

Även i gångarna görs en avvägning av vad som är mest hållbart och hälsosamt. De mer hållbara och hälsosamma alternativen placeras i ögonhöjd så nära kärnan som möjligt, medan andra varor placeras högt/lågt och längre in i gångarna.