Sveriges Konsumenter bildades 1992 i samband med EU-inträdet för att stärka konsumenternas roll i Sverige och EU. Ända sedan starten har vi varit aktiva i den europeiska konsumentorganisationen BEUC och i den världsomspännande konsumentorganisationen Consumers International.

Vår vision

Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi för att förverkliga vår vision: "Ett hållbart samhälle där konsumentens rätt och röst är stark." 

Att du som konsument är stark, trygg och kunnig är en förutsättning för en fungerande marknad, ett seriöst näringsliv och för en hållbar utveckling ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi vill att du som konsument kan du utöva din konsumentmakt och göra medvetna och hållbara val, oavsett förutsättningar och var du bor. Du blir inte lurad eller vilseledd. Genom lagar, myndighetstillsyn och stöd har du ett starkt skydd. Du och alla andra konsumententer blir lyssnade på, både som individer och kollektiv