Konsumentskydd

Konsumenters rättigheter behöver stärkas. Det gäller rätten att kunna välja säkra produkter lika mycket som villkoren vid köp och eventuell reklamation. Här jobbar vi brett med påverkan av lagstiftning, standarder och information till konsumenter.

Hållbar ekonomi

Överskuldsättning, marknadsföringen av konsumtionslån och rätten till att betala med kontanter är några frågor vi arbetar med. Dessutom vill vi att du som konsument lätt ska kunna göra etiska och hållbara val när du väljer bank och placerar dina pengar.

Livsmedel

Vår mat ska vara säker, prisvärd, ärligt och hållbart producerad. Idag påverkar produktion, förädling, tillagning och transporter klimat och miljö, liksom människors livsvillkor och djurvälfärden.

Hållbar konsumtion

Vi vill se en politik för omställning till en hållbar konsumtion – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 

Digitala rättigheter

Det finns många fördelar med digitaliseringen i samhället, men den väcker också frågor om integritet och tillgänglighet. Vi jobbar för att vi ska ha ett starkt konsumentskydd i digitala miljöer och att vår integritet ska respekteras.

Kemikalier

Till vardags exponeras vi för många skadliga och misstänkt skadliga kemikalier – vare sig vi vill det eller inte. Vi arbetar för att vi konsumenter ska erbjudas säkra och giftfria produkter som varken skadar oss eller vår miljö. 

Här hittar du mer om de frågor vi arbetar med.