Sveriges Konsumenters årliga budget ligger för närvarande på cirka 13 miljoner kronor. Merparten, 75 procent, utgörs av personalkostnader.

Vår verksamhet under 2023, liksom 2024, finansieras i huvudsak av fyra delar:

  • Verksamhets- och organisationsstöd i tvåårigt, statligt anslag via Konsumentverket – drygt 40 procent.
  • Projektmedel från externa finansiärer som exempelvis Arvsfonden och EU, drygt 50 procent.
  • Medlemsavgifter från de 21 medlemsorganisationerna – 4 procent.
  • Övriga intäkter från konsumentvägledning på uppdrag av stadsdelar, mm– ett fåtal procent.

Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation och har enbart ideella organisationer som medlemmar, små och stora. Det finns inga enskilda medlemmar. Vi äger tidningen Råd & Rön, som bedriver sin verksamhet i ett eget aktiebolag med redaktionell självständighet. Bolaget finansieras helt av försäljning av tidningsprenumerationer och enskilda tester.