Medlemsorganisationer och styrelse

Här finns en lista på Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer >> 

Ordförande för Sveriges Konsumenter är Marie Linder. Här hittar du hela vår styrelse >>

Vårt kansli

Sveriges Konsumenters kansli arbetar utifrån den verksamhetsinriktning som våra medlemsorganisationer beslutar om på representantskapsmötet.

Det är generalsekreteraren som leder det strategiska arbetet tillsammans med kanslichefen. Totalt har kansliet 14 anställda medarbetare bestående av sakkunniga, projektledare, konsumentvägledare och kommunikatörer.  

Du hittar kontaktuppgifter till kansliets anställda här >> 

Övriga förtroendevalda

Valberedningen

Årsmötet väljer en valberedning för ett år som ska bestå av minst tre personer, varav en väljs som sammankallande. Valberedningen följer de riktlinjer som representantskapet antagit.

Valberedning för 2023/24 är:

  • Gert Iwarsson, sammankallande
  • Adnan Bozkurt
  • Inger Persson
  • Gunnela Ståhle
  • Ewa Lantz
  • Hans Eklund

Mejla valberedningen >>

Revisorer

Vår verksamhet granskas av tre revisorer, varav två är förtroendevalda och en auktoriserad. Årsmötet väljer två revisorer för två år med växelvis avgång. Styrelsen utser auktoriserad revisionsbyrå i samråd med de av årsmötet valda revisorerna.

Revisorer för 2023/24 är:

Våra årshandling och styrdokument hittar du här. >>