1992. Sveriges Konsumenter bildas för att stärka konsumenternas roll i Sverige och EU. En stor anledning är EU-­inträdet, som öppnade för inflytande i olika organ för ideella konsumentorganisationer. Då heter vi Sveriges Konsumentråd och består av nio medlemsorganisationer.

Sveriges Konsumentråd då det begav sig.

För att kunna påverka konsumentpolitiken på EU-nivå och internationellt,  blir medlemmar i den europeiska konsumentorganisationen BEUC och i den världsomspännande konsumentorganisationen Consumers International.

2006  Vi byter namn till Sveriges Konsumenter. Vi tar över tidningen Råd & Rön från Konsumentverket. Råd & Rön är Sveriges enda annonsfria tidning, oberoende av Sveriges Konsumenter. 

2008 börjar vi driva konsumentvägledning på uppdrag av Stockholm stad. Efter hand får vi uppdrag från fler kommuner. Idag ger vi även konsumentvägledning åt våra medlemsorganisationer PRO, SKPF och SPF. 

Idag har vi 21 medlemsorganisationer och ett tiotal anställda på kontoret vid Gullmarsplan i Stockholm.