Påverkar politiken 

  • Remisser, statliga utredningar, hearings, mm Sveriges Konsumenter deltar som expert i statliga utredningar, besvarar remisser deltar i hearings och olika råd. Allt i syfte att påverka politiken, förflytta praxis och bidra till skärpt lagstiftning på konsumentviktiga områden. Här listar vi våra insatser de senaste åren. Du hittar en lista på i vilka forum vi representerar konsumenter längre ned. 

  • Internationell påverkan. Sveriges Konsumenter är en aktiv medlem i den europeiska konsumentorganisationen BEUC och den världsomspännande konsumentorganisationen Consumers International. Vi har dessutom direktkontakt och samverkar med övriga konsumentorganisationer, inte minst inom Norden. 

  • Våra ståndpunkter och rapporter. Vi tar löpande fram ståndpunkter och rapporter i konsumentviktiga frågor som rör exempelvis livsmedel, hållbar ekonomi, kemikalier och digital säkerhet. Här presenterar vi våra lösningar. Här hittar du våra ståndpunkter och rapporter.

Hjälper konsumenter 

  • Konsumentupplysning. En stark konsumentlagstiftning är inget värt om konsumenterna inte har kunskap om sina rättigheter. Många av våra projekt riktas därför mot konsumenter. Men vi sprider också information via vår webb och sociala medier. 

  • Konsumentvägledning. Genom våra erfarna konsumentvägledare på Konsumentcentrum bedriver vi konsumentrådgivning på uppdrag av såväl kommuner som medlemsorganisationer. 

  • Digitala hjälpmedel. Kemikalieappen – Skanna prylen för en giftfri vardag –  Fair Finance Guide (guide för hållbart sparande) är två digitala verktyg som vi tagit fram med hjälp av projektfinansiering.

  • Oberoende, granskande journalistik. Sveriges Konsumenter äger sedan 2006 tidningen Råd & Rön, Sveriges enda granskande konsumentmagasin som står helt på egna ben – oberoende av bidrag eller annonsintäkter. Väl genomarbetade tester, tuffa krav på tillverkare och goda råd till konsumenter är Råd & Röns grundpelare.

Representerar konsumenter 

En av FN:s konsumenträttigheter är rätten att blir hörd. Genom att representera konsumenternas intressen i forum där beslut fattas och där standarder för produkter och tjänster utvecklas, skapar vi reell konsumentmakt. 

Här följer en komplett lista över i vilka sammanhang vi representerar konsumenternas intressen:  

Företagsdialog

Vi tar möten med och skriver brev till företag för att peka på särskilda problem inom en bransch och lyfta konsumentperspektivet. 

Mediamedverkan

Vi deltar flitigt i media för att berätta var vi står i olika sakfrågor, för att ge goda råd till konsumenter eller för att lyfta de sammanhang där vi representerar konsumenter.