Om projektet LIFE AskREACH 

Partners från 13 olika länder i Europa har gått samman i projektet LIFE AskREACH för att minska risken att människor och miljö utsätts för farliga kemikalier. Från Sverige deltar Sveriges Konsumenter och Kemikalieinspektionen. Tillsammans underlättar vi för konsumenter att använda sin lagliga rätt till information med hjälp av en app, som i Sverige heter Kemikalieappen. Till appen hör den europeiska databasen AskREACH Den kan företag använda för att enkelt uppfylla sina informationskrav i enlighet med den europeiska kemikalielagstiftningen Reach 

Konsumentkampanjen 

Genom projektet arbetar vi för att öka konsumenters kunskap om särskilt farliga ämnen i varor och deras lagliga rätt till informationDet gör vi genom att erbjuda konsumentverktyget Kemikalieappen tillsammans med informationskampanjerVi är särskilt aktiva i sociala medier, men håller också i föreläsningar, erbjuder informationsmaterial och samarbetar med externa partners.  

Företagens roll 

Det är inte enbart konsumenters kunskap och deltagande som är viktigt för att minska exponeringen av farliga kemikalier. Här spelar företag en stor och viktig roll. Inom projektet erbjuder vi därför information och stöd till företag om hur de på bästa sätt uppfyller informationskravet gentemot konsumenter i enlighet med Reach-lagstiftningen. Kemikalieappens databas AskREACH har ett användargränssnitt som underlättar företags kommunikation om särskilt farliga ämnen i varor. Företag kan även visa upp de varor som är fria från särskilt farliga ämnen i Kemikalieappen genom att lägga in dom i databasen. På så vis vill vi uppmuntra och gynna de företag som erbjuder giftfria alternativ.  

För mer information 

Spana in Kemikalieappens projektsida på vår webb, eller Kemikalieappens instagram-konto 

Mer information om hela EU-projektet LIFE AskREACH finns på vår gemensamma europeiska hemsida. 

Vill du komma i kontakt med vår projektledare?
Epost:
kemikalieappen@sverigeskonsumenter.se