Kemikalier – syns de inte finns de inte, eller?
Kemikalier finns runt omkring oss, överallt, hela tiden. I kläderna vi har på oss, möblerna i våra hem, prylarna i väskan och i barnens leksaker. Vissa finns naturligt, andra onaturligt. Vissa är nödvändiga, andra onödiga. Vissa är farliga, andra ofarliga. Krångligt, eller hur? Det tycker vi också!

Kemikalier är dessutom så osynliga att de oftast inte står med på produkternas innehållsförteckning. Vi vet därför inte vilka kemikalier vi får med på köpet när vi handlar. 

Din rätt till information
Som konsument har du rätt att få veta vad prylarna innehåller. Men det krävs att du frågar. När du begär information om en produkts kemikalieinnehåll måste företaget svara dig inom 45 dagar ifall produkten innehåller några särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i halter över 0,1 viktprocent. Det säger den europeiska kemikalielagstiftningen Reach.

Kemikalieappen hjälper dig
Med hjälp av Kemikalieappen kan du använda din rätt till information genom att skanna produkters streckkoder för att undersöka om prylarna innehåller några farliga kemikalier.

Du hjälper Kemikalieappen
Om produkten du skannar inte finns inlagd i Kemikalieappens databas kan du via appen enkelt fråga företaget som säljer produkten om kemikalieinnehållet. Samtidigt som företaget besvarar din förfrågan kan de välja att lägga in svaret i Kemikalieappens databas.

…och andra konsumenter
Ifall företaget väljer att lägga in svaret i databasen kommer nästa person som skannar samma produkt att få ett svar direkt från databasen. 

Minska giftiga risker
Genom att du minskar antalet giftiga produkter i din omgivning minskar du även de negativa riskerna som oönskade ämnen kan medföra, som till exempel hormonstörningar, miljöföroreningar och cancerrelaterade sjukdomar.

Tillsammans för en giftfri vardag
Ju fler som skannar och skickar förfrågningar om produkters kemikalieinnehåll till företag, desto större press kan vi sätta på företag att fasa ut farliga kemikalier och ersätta dem med giftfria alternativ. En win-win situation eftersom det kan bidra till en giftfri(are) vardag, samtidigt som det gynnar de företag som erbjuder giftfria produkter. Tillsammans gör vi skillnad!

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.