Life askREACH är en femårig (2017-2022) satsning som Sveriges Konsumenter deltar i som en av 20 organisationer från 13 EU-länder. Kemikalieprojektet ska informera konsumenter om särskilt farliga ämnen (SVHC*) i produkter och samtidigt öka efterfrågan på marknaden efter giftfria produkter. 

App för konsumenter

Med hjälp av en app som lanseras under 2019 kommer konsumenter kunna scanna en produkt och få reda på om den innehåller någon av de kemikalierna som listats som särskilt farliga i den europeiska kemikalielagstiftningen, sk Reach. Parallellt kommer projektet att driva på företag att både informera och fasa ut produkter med farliga kemikalier. 

Reach-förordningen

Den europeiska kemikalielagstiftningen Reach artikel 33 säger att konsumenter har rätt att få information, samt kan kräva svar inom 45 dagar, om en produkt innehåller någon av de farliga kemikalierna som finns på EU:s kandidatförteckning. Denna rättighet är inte allmänt känd och ineffektiv ur ett konsumentperspektiv då informationen inte finns tillgänglig vid själva köptillfället.

Konsumentmakt

Appen ska utgöra den länk mellan konsument och producent som tidigare saknats, med målet att fasa ut de farliga kemikalierna. På så vis ska konsumenter genom sin konsumentmakt kunna göra aktiva och medvetna val, samt i längden kunna påverka utbudet på marknaden.

Svensk expertpartner i kemikalieprojektet är Kemikalieinspektionen

Mer information om projektet finns tillgänglig på den officiella hemsidan askREACH.eu

Logotypen för LifeAsk Reach.
Logotypen för EU:s Life-projekt.
The Project LIFE AskREACH (No. LIFE16 GIE/DE/000738) is funded by the LIFE Programme of the European Union.