Som varuleverantör till konsumenter, har ni rätt att få veta och en skyldighet att berätta om kemikalieinnehållet i era varor. AskREACH databas underlättar för företag att uppfylla skyldigheterna för särskilt farliga ämnen (SVHC) som bestäms i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach, artikel 33. När ni lägger in information om era varors innehåll av SVHC-ämnen i databasen AskREACH kommer Kemikalieappen, som är utvecklad av AskREACH-projektet, att förenkla kommunikationen av innehållet i era varor till konsumenter inom hela Europa.

Fördelar med AskREACH databas för ert företag: 

  • Ni kan överföra information om SVHC för alla era varor i ett enda steg.
  • Ni behöver inte hantera enskilda SVHC-förfrågningar från konsumenter i EU.
  • Ni kan lämna ytterligare information om era varor direkt till potentiella kunder.
  • Ni får statistik om SVHC-förfrågningar från era kunder.
  • Ni får en påminnelse varje gång nya ämnen har lagts till i Reach kandidatförteckning.
  • Ni kan marknadsföra varor som inte innehåller särskilt farliga ämnen genom Kemikalieappen.  

För de varor som saknar information i databasen kan användaren av Kemikalieappen skapa en SVHC-förfrågan som skickas till leverantören. Ni kan lägga in en aktuell epostadress för sådana frågor. Dessutom kommer aktiviteter inom projektet AskREACH att ge stöd för kommunikation genom hela leverantörskedjan.

Lägg in er information i AskREACH databas redan idag via användargränssnittet! Lär mer här.  

För mer information, kontakta oss på kemikalieappen@sverigeskonsumenter.se  

 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.