Som varuleverantör till konsumenter har ni rätt att få veta och en skyldighet att berätta om kemikalieinnehållet i era varor. Kemikalieappens databas AskREACH underlättar för företag att uppfylla skyldigheterna för särskilt farliga ämnen (SVHC) som bestäms i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach, artikel 33. När ni lägger in information om era varors innehåll av SVHC-ämnen i databasen AskREACH kommer Kemikalieappen, som är utvecklad av AskREACH-projektet, att förenkla kommunikationen av innehållet i era varor till konsumenter inom hela Europa.

Fördelar med AskREACH databas för ert företag: 

  • Ni behöver inte hantera SVHC-förfrågningar från konsumenter som använder Kemikalieappen (eller motsvarande europeisk app inom AskREACH) eftersom de får svar automatiskt när ni lagt in information i databasen.
  • Ni kan marknadsföra varor som inte innehåller särskilt farliga ämnen i Kemikalieappen.
  • Ni kan lämna ytterligare information om era varor direkt till potentiella kunder.
  • Ni får statistik om SVHC-förfrågningar från era kunder.
  • Ni får en påminnelse varje gång nya ämnen har lagts till i Reach kandidatförteckning.
  • Ni kan överföra information om innehåll av SVHC för alla era varor i ett enda steg.

För de varor som saknar information i databasen kan användaren av Kemikalieappen skapa en informationsförfrågan som skickas till leverantören. Ni som varuleverantör kan lägga in en aktuell epostadress för sådana frågor i AskREACH:s användargränssnitt. 

Lägg in er information i Kemikalieappens databas AskREACH redan idag!

Läs mer här.  

Har ni fått en informationsförfrågan från en appanvändare?

Läs om hur ni svarar här.

För mer information

Kontakta oss på kemikalieappen@sverigeskonsumenter.se  

 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.