Cerveras tacktal:

”Vi är hedrade och ödmjuka över att få priset som den mest SVHC-medvetna återförsäljaren. Kemikaliehantering och utfasning av farliga kemikalier är ett viktigt ämne för oss på Cervera. Det är kärnan i vårt hållbarhetsarbete och nödvändigt att ta itu med som en del av de utmaningar vi och framtiden står inför. Med vår position som Sveriges ledande återförsäljare när det kommer till kvalitetsprodukter för kök, hem och presentbord, tror vi starkt på att vi har ett stort ansvar att skapa medvetenhet och dela kunskap om kemikalier med våra kunder och affärspartners och med köksredskapsindustrin. Det är vår förhoppning att detta pris ska bidra till att öka intresset för kemikaliehantering och få till fler samarbeten och gemensamma lösningar.”

Läs mer tävlingen på LIFE AskREACH:s projektsida