Genom att lägga in information om era varors innehåll av SVHC-ämnen i Kemikalieappens databas får konsumenter svar direkt när de skannar era varor med hjälp av Kemikalieappen. Ni slipper hantera enskilda förfrågningar, och uppfyller informationskravet i enlighet med Reach-lagstiftningen.

Så här gör ni:

  1. Skapa ett konto i Kemikalieappens databas AskREACH:s användargränssnitt här.
  2. Lägg in streckkoderna som tillhör er.
  3. Lägg in information om era varors innehåll av SVHC-ämnen. Det går även att lägga in information om varor som inte innehåller SVHC-ämnen.

Läs mer om hur du gör här

Vad händer sen?

När konsumenter skannar era varors streckkoder med Kemikalieappen får de svar direkt. Ni behöver inte besvara några enskilda informationsförfrågningar.

Är det något som krånglar?

Kontakta oss på kemikalieappen@sverigeskonsumenter.se

 

Användarvillkor för databasen finns här

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.