Enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach är företag skyldiga att svara konsumenter om en vara innehåller SVHC-ämnen i koncentrationer över 0,1 viktprocent. Informationskravet gäller för samtliga aktörer i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Vi rekommenderar er att svara även i de fall varan är fri från SVHC-ämnen. Konsumenter vill veta!

Det här innehåller ett bra svar

Ett svar på en informationsförfrågan ska innehålla information om den aktuella varan innehåller SVHC-ämnen i koncentrationer över 0,1 viktprocent eller ej.

I de fall varan innehåller SVHC-ämnen över 0,1 viktprocent ska namnet på ämnet anges samt var i varan som ämnet är lokaliserat. Dessutom ska information om säker användning framgå. Svaret ska var tydligt och enkelt att förstå för en konsument.

Exempel på bra svar

För en vara som INTE innehåller SVHC-ämnen över 0,1 viktprocent:

Varan [namn] innehåller inte SVHC-ämnen i koncentrationer över 0,1 viktprocent.

För en vara som innehåller SVHC-ämnen över 0,1 viktprocent:

Varan [namn] innehåller SVHC-ämnen i koncentrationer över 0,1 viktprocent. Ämnet/na är [ämnets namn] och finns i varans [var i varan det är lokaliserat]. För säker användning av varan bör du [göra så här].

På Kemikalieinspektionens hemsida finns mer information riktad till företag, till exempel om kandidatförteckningen och hur ni informerar era kunder.

Så här gör ni för att svara

Alternativ 1: Vi vill svara via Kemikalieappens användargränssnitt för företag (AskREACH)

  1. Logga in i AskREACH:s användargränssnitt. Om ni inte redan har ett konto kan ni skapa ett här.
  2. Gå till fliken ”requests” och välj den aktuella förfrågan ni vill besvara.
  3. Besvara förfrågan genom att lägga in information om varans innehåll av SVHC-ämnen. OBS: Det går även att lägga in information om varan inte innehåller SVHC-ämnen.
  4. Välj om ni vill spara informationen i Kemikalieappens databas. Då får framtida app-användare svar direkt när de skannar varan, och ni behöver inte hantera några framtida förfrågningar.
  5. Skicka svaret.

Alternativ 2: Vi vill svara via epost

Om ni inte vill registrera er i Kemikalieappens databas kan ni besvara förfrågan genom att svara på mejlet. 

Ni hittar en fullständig manual om hur ni gör här

Är det något som krånglar?

Kontakta oss på kemikalieappen@sverigeskonsumenter.se

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.