Enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach är ni skyldiga att svara konsumenter om en vara innehåller SVHC-ämnen i koncentrationer över 0,1 viktprocent. Men vi rekommenderar er att svara även om varan inte innehåller några SVHC-ämnen. Konsumenter vill veta!

Så här gör ni för att svara:

Alternativ 1: Vi vill svara via Kemikalieappens användargränssnitt för företag (AskREACH)

  1. Logga in i AskREACH:s användargränssnitt. Om ni inte redan har ett konto kan ni skapa ett här.
  2. Gå till fliken ”requests” och välj den aktuella förfrågan ni vill besvara.
  3. Besvara förfrågan genom att lägga in information om varans innehåll av SVHC-ämnen. OBS: Det går även att lägga in information om varan inte innehåller SVHC-ämnen.
  4. Välj om ni vill spara informationen i Kemikalieappens databas. Då får framtida app-användare svar direkt när de skannar varan, och ni behöver inte hantera några framtida förfrågningar.
  5. Skicka svaret.

Alternativ 2: Vi vill svara via epost

Om ni inte vill registrera er i Kemikalieappens databas kan ni besvara förfrågan genom att svara på mejlet. 

Ni hittar en fullständig manual om hur ni gör här

Är det något som krånglar?

Kontakta oss på kemikalieappen@sverigeskonsumenter.se

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.