Sveriges Konsumenter deltar i EU-projektet LIFE AskREACH tillsammans med 19 partners från 13 andra europeiska länder. I Sverige är det Kemikalieinspektionen och vi som deltar i projektet. Tillsammans arbetar vi för att skydda människors hälsa och miljö genom att arbeta för utfasning av särskilt farliga ämnen från den europeiska marknaden.

Det gör vi genom att etablera den europeiska databasen AskREACH för produkters kemikalieinnehåll, som är ihopkopplad med Kemikalieappen, en mobilapp för konsumenter.

Kemikalieappen gör det enklare för konsumenter att göra giftfria val, genom att använda sin rätt att veta, i enlighet med den europeiska kemikalielagstiftning Reach artikel 33. Det blir därför lättare för konsumenter att ta reda på vad produkter innehåller för farliga kemikalier och företag kommer kunna informera om vad deras produkter innehåller.

Projektet AskREACH finansieras av EU:s miljöprogram LIFE 2017-2023.

På projektets webbplats kan du läsa mer om projektet och våra partners. 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.