Du har rätt att veta - använd den!

Tyvärr finns ingen lag som säger att det måste finnas innehållsförteckning på alla prylar. Men det betyder inte att företag ska kunna lura dig. Som konsument har du enligt lagen rätt att veta om prylarna* innehåller några av de mest problematiska kemikalierna. Men det krävs att du frågar.

Om du begär information om en produkts kemikalieinnehåll måste företaget svara dig inom 45 dagar ifall produkten innehåller några särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i halter över 0,1 viktprocent. Det säger den europeiska kemikalielagstiftningen Reach.

Som konsumenter har vi alltså möjlighet att visa att vi bryr oss, utkräva företags ansvar och transparens, och samtidigt uppmuntra företag till att våga satsa på giftfria produkter.

Kemikalieappen gör det enkelt att direkt ställa frågor till företagen om deras produkter. 

Läs mer om Kemikalieappen

 

* Reach och din rätt att veta gäller för varor som möbler, förpackningar, leksaker, kläder elektronik, plastprylar m.m. För mat, flytande produkter och mediciner gäller annan lagstiftning. 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.