Äter gör vi alla. Varje dag. I hemmet. Men också på restauranger, i skolor, inom omsorgen och inom vården. Mat och dryck ger näring, lust och är en viktig del av olika kulturer. Men mat och dryck kan också äventyra vår hälsa. Produktionen, förädlingen, tillagningen och transporterna påverkar klimat, biologisk mångfald och miljön, den påverkar människors livsvillkor och den påverkar djurvälfärden.

Total innehåller vår ståndpunkt 43 politiska lösningar som rör allt från folkhälsa och djurskydd till offentlig upphandling och livsmedelsförsörjning. Här följer ett axplock:

Folkhälsa

 • Inför nationella mål för matvanor och fysisk aktivitet. 
 • Utöka antalet timmar i hem- och konsumentkunskap i skolan.
 • Förbjud marknadsföring av ohälsosam mat och dryck till barn.

Livsmedelsinformation

 • Inför en obligatorisk förenklad livsmedelsmärkning av näringsinnehåll inom EU.
 • Skärp tillsynen av läsbarhet på förpackningar så att de uppfyller EU:s Livsmedelsmärknings-förordning.
 • Utvidga kravet på information om råvarans ursprung och förädlingsland så att det även omfattar restauranger, storkök, livsmedelsproducenter och grossister.
 • Lagstifta om komplett livsmedelsinformation på alkoholdrycker som säljs i Sverige.

Miljömässigt hållbart

 • Minska matsvinnet genom politiska åtgärder som får effekt i hela livsmedelssystemet från producent till kök.
 • Gör det lättare att ställa krav på ekologisk mat i offentlig upphandling av mat.
 • Minska den totala kött- och mejerikonsumtionen genom att anpassa de nordiska kostrekommendationerna till vetenskapliga studier för ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem med målet att rekommendationerna ska följas på befolkningsnivå år 2030.
 • Stimulera ekologisk produktion och åtgärder som minskar behovet av användning av bekämpningsmedel.

Djurskydd

 • Säkerställ att djurskyddslagstiftningen inte utarmas ur djurskyddssynpunkt.
 • Informera konsumenter om hur deras val av animaliska livsmedel påverkar användningen av antibiotika. 

System att förändra

 • Konkurrens: Öka konkurrensen inom dagligvaruhandeln genom politiska åtgärder, för att minska marknadskoncentrationen.
 • Livsmedelskontroll: Skapa en effektivare och mer likvärdig livsmedelskontroll genom att överföra ansvaret från kommunerna till staten.
 •  Livsmedelsförsörjning: Regeringen måste ta ansvar för att den inhemska produktionen av mat blir mindre beroende av importerade insatsmedel. 
 • GMO: Tillåt och använd ny genteknik endast om den kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Klicka här för att läsa hela vår ståndpunkt "Mat som gör gott".

Läs också vår ståndpunkt Hållbara matvanor – lösningar för mer växtbaserade måltider.