Vårt sätt att producera och konsumera mat har stor påverkan på miljö och klimat. Vi har redan gått över planetens gränser då det gäller bland annat förlust av biologisk mångfald, övergödning och utsläpp av växthusgaser. Men det finns motkrafter. På och runt ekologiska gårdar finns 30 procent större artrikedom, gårdarna använder inte importerat konstgödsel samt har ett aktivt arbete för att minska sin klimatpåverkan. Eftersom 60 procent av alla ekologiska livsmedel i Sverige säljs via dagligvaruhandeln har handeln en viktig roll att spela för att bevara och öka den ekologiska produktionen och försäljningen.

Vi har genom denna granskning undersökt hur dagligvaruhandelns kampanjer för ekologiskt står i relation till försäljningen av ekologiska livsmedel samt hur kampanjernas fokus har utvecklats under de senaste åren.

Statistiken visar att försäljningen av ekologiska livsmedel följer, med viss eftersläpning, antalet kampanjer för ekologiskt. Kampanjer för och exponering av ekologiskt har alltså stor betydelse för om konsumenten väljer att köpa ekologiska livsmedel eller inte.

Kampanjerna för ekologiskt har minskat drastiskt under de senaste åren och har till stor del ersatts av kampanjer för svenskt. Men, det finns inte någon motsättning mellan svenskt och ekologiskt, tvärtom. Det finns många prisvärda, ekologiska livsmedel som också är svenska.

Om försäljningen av ekologiska livsmedel skulle öka skulle det ge positiva följder för bland annat den biologiska mångfalden, djurvälfärd, friska jordar samt leda till minskad spridning av gifter. Sveriges Konsumenter efterfrågar en dagligvaruhandel som erbjuder ett hållbart och prisvärt utbud där det är enkelt för konsumenten att göra valet att köpa bra och hälsosam mat som gynnar vår miljö.