Idag förväntas vi konsumenter göra många och komplicerade ekonomiska val, till exempel när det gäller pension och andra sparformer. Ofta saknas information som på ett lättbegripligt sätt informerar oss om vad vi väljer mellan och vad våra val kan innebära. Det här kunskapsunderläget utnyttjar finansbranschen. 

Bankernas så kallade finansiella rådgivare är i själva verket försäljare som ofta får provision baserad på hur dyr produkt de säljer på sina kunder. Vi arbetar för att det ska vara förbjudet för säljare att kalla sig för rådgivare och för att alla konsumenter ska ha tillgång till gratis oberoende finansiell rådgivning som sätter kundens intresse främst. 

Förutom tillgång till oberoende information och rådgivning krävs det mer undervisning i privatekonomi i grundskolan, så att alla får likvärdiga förutsättningar att klara sin privatekonomi i framtiden. Dessutom behöver konsumentskyddslagstiftning utvecklas för att ge ett tillräckligt skydd vid investeringar i finansiella produkter och tjänster. Du kan läsa mer i Vår strategi för finansiella tjänster.

Överskuldsättning ett stort problem

Ett stort problem idag är att många konsumenter är överskuldsatta. Den aktiva marknadsföringen av olika konsumtionslån, krediter och avbetalningsmodeller bidrar till ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande som kan leda rakt in i en skuldfälla. Ett av problemen är snabblån med mycket hög ränta. Marknadsföringen av snabblån riktas ofta mycket aktivt mot grupper med svag ekonomi. Vi arbetar både för att införa ett räntetak på snabblån, så att oskäligt höga räntor blir olagliga, och för att korta väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen.Läs vår rapport i ämnet Konsumtionslån och överskuldsättning – lösningar för en mer hållbar kreditmarknad här. Vi arbetar också för allas rätt att kunna fortsätta använda kontanter till viktiga samhällstjänster. Flera grupper, speciellt äldre, hamnar utanför i ett samhälle där möjligheten att betala kontant försvinner allt mer. 

Gruvor.

 

Dina sparpengar kan investeras i miljöförstörande verksamhet utan att du känner till det. Vi vill ge konsumenter bättre information och verkligt etiska sparalternativ. 

Pengar och etik

Den finansiella sektorn har en nyckelroll i den svenska ekonomin och ska ta sitt ansvar i hållbarhetsfrågor. Vi vill att banker och fondbolag ska ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för en hållbar utveckling. Idag är informationen om hur bankerna och fondbolagen placerar våra sparpengar mycket bristfällig. De kan investeras i företag som har barnarbetare, tillverkar landminor eller verkar för mer kolkraft, utan att vi bankkunder känner till det. För att hjälpa konsumenterna och samtidigt sätta press på bankerna att bli mer hållbara och etiska driver vi projektet Fair Finance Guide. Och på projektets egen webbplats kan du enkelt se vilka banker som är schysstast och vilka som tar minst hänsyn till miljö och etik. Vårt mål är att de värsta oetiska alternativen ska rensas bort från bankernas utbud av finansiella tjänster och att konsumenterna ska få möjlighet att välja verkligt etiska alternativ. Sveriges Konsumenter utmanar den finansiella sektorn att:

  • utgå från ett hållbarhetsperspektiv och integrera ett hållbart synsätt i hela sin verksamhet.

  • vid rådgivning upplysa konsumenten om de etiska alternativen och ge konsumenten möjligheten att välja i dessa frågor.

  • rensa bort de mest oetiska alternativen bland de finansiella produkterna.