Konsumentpriset Blåslampan ska gå till en person, organisation eller ett företag som på ett inspirerande och nyskapande sätt slagit vakt om konsumenternas intressen. Det kan till exempel vara  någon som på ett bra sätt kämpat för ökat konsumentskydd eller fört konsumenternas talan i viktiga debatter, eller  företag och organisationer som driver tjänster eller affärer med lösningar som förenklar konsumenternas vardag och gynnar hållbarhet. Den röda tråden ska vara att konsumenterna - och genom dem samhället - på något vis gynnas.

Vinnaren får 10 000 kronor, en antik blåslampa och en prenumeration på tidningen Råd & Rön – också äran förstås!

År 2022 var det Axfoundations satsning Framtidens mat och Torsåker gård som vann priset.  På bilden ovan syns teamet bakom Framtidens mat jubla i kapp tillsammans med Jan Bertoft vid prisutdelningen. Foto: Nils Petter Nilsson.

Här hittar du tidigare års vinnare