Under valrörelsen 2022 fick vi konsumenter höra i princip alla politiska partier berätta om hur vi ska kompenseras för de kraftiga prishöjningarna på energi. Prishöjningar som startade redan före kriget mot Ukraina, och som sedan dess eskalerat i takt med att energikriget trappats upp mellan Ryssland och EU.

I regeringsförklaringen gavs inga konkreta besked om den i valrörelsen utlovade kompensationen. Ett högkostnadsskydd ska införas, men ingenting om när eller hur. Ingenting heller om andra energiformer som fjärrvärme, gas, ved och flis som också drabbats av kraftiga prishöjningar.

EU-kommissionen har riktat en rad förslag som syftar till att skydda konsumenter under energikrisen. Dessa förslag inkluderar ett intäktstak för producenter av förnybar el och kärnkraft, samt krav på fossilbränsleföretag som tjänat miljarder på senaste tidens prishöjningar. Tanken är att de ska tvingas hjälpa drabbade kunder att klara sig undan det värsta.

Stå fast vid klimatmålen

Sveriges Konsumenter välkomnar dessa initiativ och har samtidigt tagit fram en ståndpunkt för var vi står i energiprisfrågan. För att verkligen hjälpa konsumenterna bör dessa intäkter snabbt kanaliseras till dem som behöver stödet allra mest, menar vi.

Men det handlar inte bara om hur mycket stödpengar som staten kan dela ut. Det finns andra åtgärder som måste på plats också, åtgärder som både kan stötta den enskilda individen att på längre sikt bli mer självförsörjande på förnybar energi, samtidigt som vi gemensamt som samhälle bestämmer oss för att göra verklighet av redan tidigare fastslagna klimatmål.

Energikrisen nu får inte bli en ursäkt för att överge vår tids allra största ödesfråga: klimatet. Vi har därför, tillsammans med den europeiska konsumentrörelsen BEUC, tagit fram en rad lösningar för att skydda utsatta konsumenter i en historiskt tuff tid. Läs om dem i vår ståndpunkt här!