Ståndpunkter & rapporter

På den här sidan hittar du Sveriges Konsumenters ståndpunkter och rapporter.

Konsumtionslån och överskuldsättning (2023)

Lösningar för en mer hållbar kreditmarknad
Ståndpunkt

Läs och ladda ner här. 

Vart tog ekokampanjerna vägen? (2023)

En granskning om kampanjer och försäljningen av ekologiskt.

Rapport.

Läs och ladda ner här.

Energipriser

Våra lösningar för energipriser med konsumenten i fokus. (2022)

Ståndpunkt.

Läs och ladda ner här.

Konsumentkompassen (2022)

Inför riksdagsvalet: Så tycker partierna om konsumentpolitiken.

Läs och ladda ner här. 

Eko i e-handeln (2022)

En granskning inom ramen för projektet EKO-september.

Rapport

Läs och ladda ner här.

Challenges to consumers in choosing cleaning products (2021)

Ett samarbetsprojekt mellan nordiska konsumentorganisationer.

Rapport

Läs och ladda ner här.

Mat som gör gott (2021)

Våra lösningar för hållbara livsmedel
Ståndpunkt

Läs och ladda ner här. 

Prissättning av koldioxid (2020)

Våra lösningar för prissättning av koldioxid.

Ståndpunkt.

Läs och ladda ner här.

Privatimportens faror (2020)

Ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Konsumenter och Elsäkerhetsverket
Rapport 

Läs och ladda ner här.

Kemikalier i vardagen (2020)

Lösningar för minskad exponering av farliga ämnen
Ståndpunkt

Läs och ladda ner här. 

Hållbara matvanor (2020)

Lösningar för mer växtbaserade måltider
Ståndpunkt
Läs och ladda ner här.

AI som konsumenten kan lita på (2020)

Konsumentskydd för transparens & tillit
Ståndpunkt

Läs och ladda ner här. 

Delningstjänster (2019)

Konsumentvänliga lösningar för en delningsekonomi på allas villkor
Ståndpunkt

Läs och ladda ner här.

App, app, app! 240 barnappar granskade (2019)

– fulspel, lotteri och tveksam etik
Rapport

Läs och ladda ner här.

Dina persondata & dina personförsäkringar (2019)

Individuell riskbedömning eller kollektiv riskspridning?
Ståndpunkt
Läs och ladda ner här. 

Sakernas internet (2019)

Lösningar med konsumenten i fokus
Ståndpunkt

Läs och ladda ner här.

Framtidens betalningsmedel (2018)

ur ett konsumentperspektiv
Rapport

Läs och ladda ner här. 

Det hemliga köttet i lunchmaten (2018)

En granskning av köttets ursprung på 61 lunchrestauranger
Rapport

Läs och ladda ner här. 

De dolda buräggen (2018)

En granskning av pasta, pannkakor och majonnäs.
Rapport

Läs och ladda ner här.