Exempel på PBF-lösningar kan vara en bil- eller skadeförsäkring som med hjälp av ägarens uppkopplade bil samlar in data om körbeteendet för att kalkylera hur stor risken är att bilen eller ägaren själv utsätts för skada. Det kan vara en sjuk- eller livförsäkring som genom en app samlar in data om konsumentens matinköp tillsammans med en pulsklocka och/eller en stegmätare som samlar in data om hur hälsosamt konsumenten lever för att tillsammans beräkna risken att behöva ta ut försäkringspengar.

I Sverige är marknaden för PBF ännu ung, men inom bilförsäkringar finns redan olika rabatter, oftast under namnet ”betala som du kör”-försäkringar. I USA och Kina växer marknaden för digitala hälsoförsäkringstjänster baserade på insamlade persondata. Då försäkringsbolag har börjat investera i PBF och nya startups uppkommer är det sannolikt att PBF blir stort inom flera områden även i Sverige.

Problem och utmaningar

Konsumentnyttan med PBF sägs vara erbjudanden som är mer individanpassade. Det ska göra att konsumenter slipper betala för risker som de egentligen själva inte är exponerade för. Automatiseringen ska göra tjänsterna smidigare, ge konsumenten relevanta erbjudanden och göra tecknandet av försäkringar snabbare.

Sveriges Konsumenter ser dock flera faror med PBF, både för utsatta konsumenter och för samhället. Bland annat handlar det om:

Ökad ojämlikhet

Idén med att försäkringar är riskspridare för ett kollektiv av människor frångås. Att försäkringstagare får olika premier är inget nytt men om allt mer data samlas in och försäkringarna individualiseras allt mer kommer diskrimineringslagen att bli allt mer viktig i detta sammanhang.

Svårt att få hjälp och försvagad transparens

 När beslut baseras på algoritmer och ärenden behandlas automatiskt blir det svårare för konsuementer att få personlig hjälp när något går fel. I en rapport och ett test har vi sett att registreringsprocesser och designen hos digitala betaltjänster och fintechtjänster ofta inte är anpassade efter allas behov.

Inlåsningseffekter

 Om PBF-tjänsten samlar data från andra uppkopplade produkter i sakernas internet kan konsumenten bli tvungen att välja en tjänst som är kompatibel med det varumärket som resten av hens apparater är ifrån. Det förhindrar valfrihet och konkurrens.

Integritet och missbruk av personliga data

PBF tar den redan väldigt omfattande insamlingen av persondata till ytterligare en nivå. Den personliga datan kan användas för att utforma personliga profiler som kan vara potentiella övervakningsinstrument. Vem som får tillgång till datan är av största vikt för integriteten och för att undvika bedrägerier, personliga intrång, maktmissbruk eller odemokratiska kontrollsystem.

Våra lösningar

För att individanpassade försäkringar inte ska ge en oönskad utveckling för samhälle och individer ger Sveriges Konsumenter ett antal förslag på lösningar för ett rättvist försäkringssystem:

  • Konsumenter som ansluter sig till en försäkringstjänst måste ha rätt till lättillgänglig information som tydligt och lättförståeligt beskriver vilken data som samlas in och hur datan används.
  • All personlig data måste krypteras och skyddas från utomstående och bör raderas automatiskt när försäkringstagaren avslutar tjänsten.
  • Alla försäkringstjänster bör vara förinställda på minimal datadelning (Privacy by default), så att konsumenten gör ett aktivt val när den delar med sig av data.
  • Lagstiftningen måste förhindra skapandet av klyftor baserat på olika grundförutsättningar och skydda den kollektiva riskspridningsfunktion som gynnar försäkringstagare som grupp.
  • Särbehandling av grupper är i vissa fall tillåtet inom försäkringar, men begränsningar finns. Lagstiftningen kan behöva ses över även här för att undvika diskriminering.

Här kan du läsa hela ståndpunkten kring insurtech!