Utvecklingen av digitala tjänster gynnar generellt konsumenterna som får fler möjligheter. Digitaliseringen kan göra vardagen enklare för konsumenten, men det finns också risker att konsumentskyddet urholkas och integriteten hotas. Med vår skrift "Digital vardag - visioner och lösningar för digitala tjänster" presenterar vi konkreta lösningar på problemen i konsumentens vardag, genom politiska beslut och ansvarstagande näringsliv.

Våra lösningar fokuserar på tre områden:

  • Användbarhet
  • Konsumentskydd
  • Integritet

Läs om vårt ställningstagande:

"Digital vardag - visioner och lösningar för digitala tjänster"