Konsumentpolitik är en rättvisefråga och en fråga om demokrati. Det handlar om frågor som berör alla människor, varje dag, i livets alla skeden. Sveriges Konsumenter arbetar för en starkare konsumentpolitik där politikerna sätter konsumentens intressen främst. Ett djärvt politiskt ledarskap är nödvändigt för att stötta en konsumtion inom planetens gränser. Det är en förutsättning för en hållbar framtid. 

Konsumentpolitik är sällan högpriorierad. Ofta får området små resurser jämfört med andra politikområden. Därför behövs hela tiden ett politiskt tryck från en stark konsumentrörelse, så att konsumenternas intressen inte ska väga lättare än till exempel jordbrukets eller industrins. Näringslivet kan alltid satsa betydligt mer pengar och engagera mångdubbelt fler i sitt lobbyarbete än vad konsumentintressena kan.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer har vi sammanställt En stark och hållbar konsumentpolitik - våra lösningar. I vår skrift beskriver vi många av de problem som konsumenten möter och förslag på lösningar som politiker kan använda som verktyg för att förbättra sina väljares vardag.

De 46 lösningarna är uppdelade på sakområdena: 

Konsumentens rättigheter
Livsmedel
Digitala tjänster
Finansiella tjänster
Klimat, Resor och Textil 

Läs vår sammanställning En stark och hållbar konsumentpolitik - våra lösningar