Konsumentpolitik är en rättvisefråga och en fråga om demokrati. Det handlar om frågor som berör alla människor, varje dag, i livets alla skeden. Sveriges Konsumenter arbetar för en starkare konsumentpolitik där politikerna sätter konsumentens intressen främst. Ett djärvt politiskt ledarskap är nödvändigt för att stötta en konsumtion inom planetens gränser. Det är en förutsättning för en hållbar framtid. 

Konsumentpolitik är sällan högpriorierad. Ofta får området små resurser jämfört med andra politikområden. Därför behövs hela tiden ett politiskt tryck från en stark konsumentrörelse, så att konsumenternas intressen inte ska väga lättare än till exempel jordbrukets eller industrins. Näringslivet kan alltid satsa betydligt mer pengar och engagera mångdubbelt fler i sitt lobbyarbete än vad konsumentintressena kan.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer har vi sammanställt En stark och hållbar konsumentpolitik - våra lösningar. I vår skrift beskriver vi många av de problem som konsumenten möter och förslag på lösningar som politiker kan använda som verktyg för att förbättra sina väljares vardag.

De 46 lösningarna är uppdelade på sakområdena: 

Konsumentens rättigheter
Livsmedel
Digitala tjänster
Finansiella tjänster
Klimat, Resor och Textil 

Läs vår sammanställning En stark och hållbar konsumentpolitik - våra lösningar

Partierna och våra lösningar

Inför riksdagsvalet 2018 lät vi de åtta riksdagspartierna ta ställning till de flesta av våra lösningar. Här hittar du resultatet från undersökningen, som kan vägleda dig när du vill ta reda på hur partierna ställer sig kring de vardagsnära konsumentfrågorna.

Även inför EU-valet 2019 genomförde vi en enkät. I den fick de nio svenska partier som har representation i Europaparlamenetet ta ställning till 22 lösningar och krav som den samlade europeiska konsumentrörelsen tagit fram. Här kan du hitta hur partierna vill arbeta på EU-nivå med frågor om bland annat hälsosam mat, artificiell intelligens, produkters livslängd och reparerbarhet samt skadliga kemikalier.