Skydda människors hälsa och miljön

Vi omger oss av kemikalier hela tiden. Alla är såklart inte farliga, men det finns flera som är eller misstänks vara det. Och många av dessa kommer vi i kontakt med i vår vardag. Oftast ger dessa ämnen inga direkta negativa effekter på vår hälsa eller miljö, det är snarare långdragna och nästan osynliga processer som sker över tid som påverkar oss. Och dessutom kan ämnen i kombination med varandra öka risken för skadliga effekter, så kallade cocktaileffekter. Dessa är svåra att upptäcka. Men arbetet för att skydda människors hälsa och miljö måste prioriteras. Vi har inte råd att äventyra vår framtid. 

En politisk fråga 

Till vardags exponeras vi för många skadliga och misstänkt skadliga kemikalier. Vare sig vi vill det eller inte. I vissa fall beror det på att lagar och regler inte efterlevs, och därför finns förbjudna ämnen i omlopp. Men i andra fall saknas regler helt, och därför kan ämnen som kan orsaka skadliga effekter på människors hälsa och miljön flöda fritt.  

Därför är kemikaliefrågan först och främst en politisk fråga. Effektiva lagar och regler måste finnas på plats för att skydda människor och miljön för skadliga ämnen. Läs mer om vad vi tycker i vår Kemikalieståndpunkt.

Omställningen till en giftfri cirkulär ekonomi 

Vi vet att vi idag lever på lånad tid, och använder resurser långt utöver vad som egentligen finns till förfogande. Vi måste ställa om till en cirkulär ekonomi, där vi minskar nykonsumtionen, använder våra prylar under längre tid, återbrukar och reparerar, innan de hamnar i återvinningen för att ta tillvara på material in i det cirkulära flödet igen. Omställningen är brådskande. Men det får inte ske på bekostnad av att utsätta människor och miljön för farliga kemikalier. Processer och material måste vara helt giftfria från början. 

Konsumenters roll  

Eftersom skadliga ämnen i vår vardag oftast är osynliga, informationen är bristfällig, och det är otroligt svårt att förstå alla kemiska beteckningar, egenskaper och användningsområden är det orimligt att lägga ansvaret för en giftfri vardag på konsumentens axlar. Givetvis ska konsumenter själva få välja vilka prylar de vill köpa eller hur de vill levaMen när det handlar om att utsättas för ämnen som kan skada hälsan eller miljön ska konsumenter inte behöva göra "fel" val. Dessa ämnen ska helt enkelt bort.

Med det sagt vill vi såklart hjälpa konsumenter att göra säkra val i sin vardag och använda sina rättigheter till fullo. Därför delar vi med oss av kemikaliesmarta vardagstips och ger ut Kemikalieappen. Det är en app som gör det enklare för konsumenter att använda sin lagliga rätt till information om farliga ämnen i varor.