En politisk fråga 

Vi omger oss av kemikalier hela tiden. Alla är såklart inte farliga. Men det finns flera som är eller misstänks vara det. Och många av dessa exponeras vi för i vår vardag. Vare sig vi vill det eller inte. I vissa fall beror det på att lagar och regler inte efterlevs, och därför finns förbjudna ämnen i omlopp. Men i andra fall saknas regler helt, och därför kan ämnen som kan orsaka skadliga effekter på människors hälsa och miljön flöda fritt.  

Därför är kemikaliefrågan först och främst en politisk fråga. Effektiva lagar och regler måste finnas på plats för att skydda människor och miljön för skadliga ämnen. Läs mer om vad vi tycker i vår Kemikalieståndpunkt 

Omställningen till en giftfri cirkulär ekonomi 

Vi vet att vi idag lever på lånad tid, och använder resurser lång utöver vad som egentligen finns till förfogande. Vi måste ställa om till en cirkulär ekonomi, där vi minskar nykonsumtionen, använder våra prylar under längre tid, återbrukar och reparerar, innan det så småningom hamnar i återvinningen för att ta tillvara på material in i det cirkulära flödet igen. Omställningen är brådskande. Men det får inte ske på bekostnad av att utsätta människor och miljön för farliga kemikalier. Processer och material måste vara helt giftfria från början, och i de fall där skadliga ämnen redan hamnat i det cirkulära flödet måste vi se till att de fasas ut så snabbt som möjligt.  

Konsumenters roll  

Eftersom skadliga ämnen i vår vardag oftast är osynliga, informationen är bristfällig, och det är otroligt svårt att förstå alla kemiska beteckningar, egenskaper och användningsområden är det orimligt att lägga ansvaret för en giftfri vardag på konsumentens axlar. Givetvis ska konsumenter själva få välja vilka prylar de vill köpa eller hur de vill levaMen när det handlar om att utsättas för ämnen som kan skada hälsan eller miljön ska konsumenter inte behöva göra aktiva val. Dessa ämnen ska bort, och det är vår prioritet på kemikalieområdet.  

Med det sagt vill vi såklart hjälpa konsumenter att göra säkra val i sin vardag och använda sina rättigheter fullt ut. Därför delar vi med oss av kemikaliesmarta vardagstips och ger ut Kemikalieappen. Det är en app som gör det enklare för konsumenter att använda sin lagliga rätt till information om farliga ämnen i varor.