Kemikalier finns runt omkring oss, överallt, hela tiden. De finns till exempel i maten vi äter, kläderna vi har på oss, bostaden vi lever i och prylarna vi använder. I små doser under kort tid är de allra flesta ämnen ofarliga. I alla fall när vi tittar på varje enskilt ämne. Men i kombination med varandra kan så kallade cocktaileffekter uppstå, som gör att ämnena får förändrade eller förstärkta egenskaper, som i värsta fall orsakar skadliga effekter på vår hälsa och miljön.
Eftersom vi ständigt lever i en cocktail av kemikalier i vår vardag, är det viktigt att känna till cocktaileffekten och vad den innebär.

En annorlunda mattelektion 

Att räkna matte med kemikalier är inte det enklaste. 1+1 är inte lika med 2 alla gånger. Det betyder att ett typ av ämne som i kombination med ett annat ämne kan få ett helt annat utfall än om ämnena hade fått verka enskilt. 1+1 kan i vissa fall bli 5 eller 78. Det gör det hela mer komplicerat. Till och med forskarna är oense om vad den slutliga siffran ibland blir. Fenomenet när ämnen blandas och får ett annorlunda utfall kallas ofta för cocktaileffekten eller kombinationseffekter.

Lagstiftningen hänger inte med

Att cocktaileffekter sker är ett faktum. Men lagstiftningen har inte riktigt hängt med. Än så länge riskbedöms nämligen ämnen var för sig, utan att ta hänsyn till att ämnen i kombination med varandra kan få oönskade konsekvenser. Här finns med andra ord en hel del kvar att göra. I vår kemikalieståndpunkt kan du läsa vad vi tycker att politiken ska göra. 

Vad kan du göra?

Som konsument är det svårt att ha koll på alla kemiska namn, regler och funktioner. Men det är en god idé att försöka minska sin egen exponering för kemikalier generellt. Här gäller det att utgå från de situationer i vardagen där man spenderar mest tid eller kommer i nära kontakt med kemikalier, som till exempel i hemmet och maten. Det kan handla om att dammtorka och vädra oftare, äta ekologisk mat och att använda giftfria prylar.

Här listar vi 6 tips på hur du handlar giftfritt!