De sju största bankerna i Sverige förvaltar och investerar idag över 10 000 miljarder kronor – pengar som bland annat består av människors besparingar. Genom att styra investeringarna mot hållbara företag och verksamheter kan bankerna främja en hållbar utveckling.

Vårt projekt Fair Finance Guide granskar bankernas riktlinjer för investeringar för att se vilket ansvar de tar för hållbarhet. Initiativet granskar de sju största bankerna i Sverige och kontrollerar dessutom två mindre banker som har en tydligare hållbarhetsprofil. 

Granskningarna visar att de stora bankerna saknar många viktiga policys på områden som klimatförändringar, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. När vi granskat hur bankerna agerar i praktiken har det dessutom visat sig att de ofta bryter mot de riktlinjer de har.

På webbsidan FairFinanceGuide.se kan du se om din bank tillåter investeringar i till exempel barnarbete, landminor och kolkraft. Du kan jämföra med andra banker och skicka ett brev och uppmana din bank att investera dina sparpengar mer miljövänligt och etiskt. Och du kan få vägledning i hur du gör för att byta till en annan bank.

Fair Finance Guides logotyp.