Enligt FN dör en arbetare var 30:e sekund på grund av farliga ämnen på jobbet. Varje dag utsätts arbetare på fabriker runt om i världen för cancerframkallande ångor, färgämnen som ger allergier och andra helt oacceptabla arbetsförhållanden. 

Störst miljö- och klimatpåverkan i produktionen

Under de allra flesta produkters livscykel sker den största miljö- och klimatpåverkan vid själva tillverkningen av produkten. Det beror på att produktionen kräver stora mängder vatten, råvaror, energi och kemikalier. Dessutom orsakar produktionen ofta utsläpp som hamnar i marken, luften och vattnet. Enligt forskningsprogrammet Mistra Future Fashion uppstår hela 80 procent av en textilprodukts klimatpåverkan i själva produktionsledet.  

Arbetare och närmiljön drabbas

Störst produktion utanför Europa

Av alla de varor som vi svenskar konsumerar varje år produceras den största mängden i låglöneländer utanför både Sveriges och EU:s gränser. Till exempel produceras 80 procent av svenskarnas textilkonsumtion utanför EU:s gränser. 

Svag lagstiftning och bristande teknik

Det är problematiskt eftersom dessa länder oftast saknar en stark lagstiftning som skyddar människors hälsa och miljö. Dessutom är ofta tekniken som används föråldrad och energin kommer från kol och andra fossila källor. 

Negativa effekter lokalt av vår konsumtion

Det betyder att de människor som arbetar i produktionen i många låglöneländer och deras närliggande miljö drabbas av den negativa påverkan som vår konsumtion lämnar efter sig. Det kan till exempel handla om vattenbrist till följd av hög vattenanvändning i industrierna, utsläpp av farliga kemikalier som kan påverka arbetare och deras familjers hälsa negativt, eller förgiftning av vattendrag, växtlighet och djurliv.  

Omgivningarna vid lädertillverkningsdistrikt utanför Dhaka, Bangladesh. Foto: BMG Akash

Textilkonsumtionen, en riktig miljöbov

Vår textilkonsumtion är en stor miljöbov i många hänseenden. 

För att producera 1 kilo ny textil:

  • Går det åt 7 000 - 29 000 liter vatten
  • Används 1,5 - 6,9 kilo kemikalier
  • Och det släpps ut växthusgaser på mellan 10 - 40 kilo koldioxidekvivalenter  

Stora skillnader 

Anledningen till de stora skillnaderna i växthusgasutsläpp, vatten- och kemikalieåtgång beror på vilken energikälla som används, materialtyp och produktionsmetod. 

14 kilo textilier per år = 21-96,6 kilo kemikalier per år

En medelsvensk köper i genomsnitt 14 kilo textilier varje år. Och hälften hamnar i soporna, trots att de skulle kunna användas. Det betyder att en genomsnittlig svensk konsuments textilkonsumtion ger upphov till användningen av 21 - 96,6 kilo kemikalier per år. Av dessa hamnar mellan 10,5 - 48,3 kilo kemikalier i soporna. Vilket slöseri! 

Smutsig läderindustri

Läderindustrin har tyvärr också en smutsig baksida. För att tillverka läder krävs stora mängder kemikalier, som kan innebära oåterkalleliga hälsorisker för människor och miljön. Läs mer om det här.

Transparens är A och O

Det är inte lätt att lägga pusslet för att förstå hur varje enskilt steg i en produkts livscykel påverkar arbetare, miljön och klimatet. Men för att ha en chans att kunna spåra en produkts avtryck under hela kedjan måste information finnas tillgänglig. Här är företagens transparens A och O. Vill du lära dig mer om varför transparens är viktigt, spana in vår transparensskola här. 

Du som konsument kan göra skillnad

Förläng livslängden på dina plagg

Enligt forskningsprogrammet Mistra Future Fashion är den absolut bästa presenten till miljön och klimatet att du använder dina plagg under en längre tid istället för att köpa nytt. I produktionsledet är det viktigast att energin som används kommer från förnyelsebara källor.

Använd din konsumentmakt

Använd din konsumentmakt och påverka företag att agera ansvarsfullt! Visa att du bryr dig genom att ställa frågor om hur produktionen av deras varor ser ut, vilka kemikalier som använts, arbetares villkor och vilka miljöpolicys som finns. Alla frågor gör skillnad! 

Du kan till exempel använda Kemikalieappen för att ställa frågor till företag.

 

Källor: Mistra Future Fashion, Hallå Konsument, Naturvårdsverket, FN/ILO.

 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.