Sexvärt krom – ett värstingämne  

För att tillverka 10 kilo läder går det åt 20 kilo kemikalier, ofta ett hundratal olika. Vissa av dessa ämnen är skadliga. En av värstingkemikalierna är krom som används under garvningsprocessen i 80-90 procent av all lädertillverkning. Om krom hanteras på fel sätt kan det nämligen ombildas till sexvärt krom, som är skadligt för människors hälsa och miljönÄmnet kan bland annat orsaka allergi och cancer. Mest utsatta för risk är arbetare i garverierna som kommer i direkt kontakt med sexvärt krom. Närmiljön utsätts också för risk när sexvärt krom uppstår i tillverkningen och i slutändan utsätts även konsumenter om skadliga ämnen finns kvar i slutprodukten.  

Arbetare i garverierna utsätts för stor risk för skadliga ämnen. Och skyddsutrustning saknas ofta. Foto: GMB Akash

Känt problem men bristande åtgärder 

Problematiken med sexvärt krom är känd bland många tillverkareSärskilt inom EU har många garverier infört åtgärder för att kontrollera och minimera risken för att sexvärt krom ska bildas under tillverkningen. Men problemen dröjer sig kvar. Kemikalieinspektionens granskning av lädervaror från 2019 visade att 7 av 70 varor innehöll otillåtna halter av sexvärt krom. Och det finns anledning att tro att det är ännu värre i fabrikerna där lädret tillverkas. 

Många skadliga ämnen ger upphov till stora risker 

Andra skadliga kemikalier som kan förekomma i lädertillverkning är till exempel kadmium, bly, biocider, PFAS och formaldehyd.  

Liksom sexvärt krom orsakar dessa skadliga ämnen allra störst hälsorisker för arbetare i tillverkningen. I andra hand utsätt närmiljön för risk och slutligen även konsumenter om de skadliga ämnena finns kvar i slutprodukten.  

4 tips till dig som ska köpa läderskor! 

  1. Fråga efter miljömärkningen EU Ecolabel  

  2. Eller läder som garvats med vegetabiliska ämnen – under goda arbetsförhållanden!  

  3. Använd Kemikalieappen och fråga företaget om innehållet av farliga kemikalier 

  4. Begagnat är bättre än nytillverkat! 

Läderskor håller oftast i flera år om du sköter om dom rätt. Men välj med sunt förnuft!

 

Källor: Kemikalieinspektionen och Fair Action

 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.