Konsumtionsmönstren måste förändras på en strukturell nivå. Det innebär att ansvaret för en hållbar konsumtion inte enbart kan läggas på individen. Idag är alldeles för lätt för oss i den rika delen av världen att överkonsumera och att köpa miljömässigt ohållbara produkter.

Vi menar att samhället måste ge alla konsumenter förutsättningarna för att kunna leva hållbart. Inte minst måste det bli lättare att kunna ta medvetna och hållbara vardagsbeslut. De rätta valen måste vara de lätta valen. Så är det ofta inte idag och det jobbar vi för att förändra.

Samtidigt finns det mycket du som enskild konsument kan göra för att ta ansvar och dra ditt strå till stacken. Att köpa färre nya prylar och istället köpa produkter av god kvalitet, begagnat och upplevelser gör att mindre klimatförstörande gaser släpps ut. Det gör också att fler skogar kan bevaras, att mängden plast som hamnar i haven minskar, att sopbergen krymper och att färre cancerframkallande, giftiga och hormonstörande ämnen släpps ut i naturen och i våra hem.

På de här sidorna ger vi tips om mat, kläder och sparande för dig som vill agera mer hållbart.