Hållbar konsumtion har av FN definierats som: 
Att kunna köpa det vi behöver för att kunna tillgodose våra behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina. 

För uppnå en mer hållbar konsumtion som bidrar till en hållbar utveckling måste alla aktörer i samhället hjälpa till. Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, och vi arbetar ständigt med att inkludera alla aspekterna i Sveriges Konsumenters arbete. 

Konsumtionen har i många EU-länder mattats av på senare tid, men svenskarnas konsumtion har fortsatt öka. Sverige ligger nu på tionde plats över de länder som släpper ut mest klimatförstörande gaser per person. Men mycket av det vi konsumerar, som kläder och elektronik, har tillverkats i andra länder och räknas därför som utsläpp i Kina, Indien och Bangladesh – inte hos oss. Skulle utsläppen räknas i de länder där varorna konsumeras istället skulle vi svenskar släppa ut dubbelt så mycket per person (12 ton/år). Det säger något om hur mycket vår konsumtion påverkar utsläppen.  

Mot en mer hållbar konsumtion

Vi anser att det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå målet om hållbar konsumtion – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. En hållbar konsumtion ska vara normen, inte undantaget, och alla konsumenter ska ha möjlighet att konsumera hållbart. 

Viljan att göra en insats är stor hos dagens konsumenter. Samtidigt är det viktigt att inte lämna över allt ansvar till konsumenterna. Märkningar och andra åtgärder får aldrig bli ett alibi för politiker och företag att slippa fatta tuffa beslut.

Vi menar att så väl politiker och företag som konsumenter måste ta ansvar för att säkra en hållbar utveckling. Industri och handel måste bidra till att skadliga produkter fasas ut och att miljöanpassade produkter görs attraktiva och mer tillgängliga. Politiker måste underlätta för konsumenterna att göra medvetna val genom olika styrmedel som gör det lätt att välja rätt. 

Läs gärna mer om hur du kan konsumera hållbart.