En hållbar utveckling har av FN definierats som
En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

För att uppnå en hållbar utveckling behöver samhällen gå över till en hållbar konsumtion, där alla aktörer i samhället bidrar. Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, och vi arbetar ständigt med att inkludera alla aspekterna i Sveriges Konsumenters arbete.

Svenskarnas konsumtion har ökat stort under de senaste åren. 2019 konsumerade hushållen i Sverige 27 procent mer än tio år tidigare. Men mycket av det vi konsumerar, som kläder och elektronik, har tillverkats i andra länder och räknas därför som utsläpp i Kina, Indien och Bangladesh – inte hos oss. Skulle utsläppen räknas i de länder där varorna konsumeras istället, skulle vi svenskar släppa ut nästan dubbelt så mycket per person. Det säger något om hur mycket vår konsumtion påverkar utsläppen.  

Mot en mer hållbar konsumtion

Vi anser att det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå målet om hållbar konsumtion – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. En hållbar konsumtion ska vara normen, inte undantaget, och alla konsumenter ska ha möjlighet att konsumera hållbart. 

Viljan att göra en insats är stor hos dagens konsumenter. Samtidigt är det viktigt att inte lämna över allt ansvar till konsumenterna. Märkningar och andra åtgärder får aldrig bli ett alibi för politiker och företag att slippa fatta tuffa beslut.

Vi menar att så väl politiker och företag som konsumenter måste ta ansvar för att säkra en hållbar utveckling. Industri och handel måste bidra till att skadliga produkter fasas ut och att miljöanpassade produkter görs attraktiva och mer tillgängliga. Politiker måste underlätta för konsumenterna att göra medvetna val genom olika styrmedel som gör det lätt att välja rätt. 

Läs gärna mer om hur du kan konsumera hållbart.