Idag är alldeles för enkelt för oss i den rika delen av världen att överkonsumera och att köpa miljömässigt ohållbara produkter.

Vi menar att samhället måste ge alla konsumenter förutsättningarna för att kunna leva hållbart. Inte minst måste det bli lättare att kunna ta medvetna och hållbara vardagsbeslut. Så är det ofta inte idag och det jobbar vi för att förändra.

Så vad innebär en hållbar utveckling? FN definierar den så här:"En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." 

En hållbar konsumtion – socialt, ekonomiskt och miljömässigt –  är ett av FN:s globala mål. 

En viktig fråga handlar om att minska våra utsläpp av koldioxid. Mycket av det vi konsumerar, som kläder och elektronik, har tillverkats i andra länder som Kina, Indien och Bangladesh. Därför kan vi inte stirra oss blinda på vad vi släpper ut i Sverige utan också titta på hur vår konsumtion påverkar utsläppen.  

Vår politik för en hållbar konsumtion

Vi anser att det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå målet om hållbar konsumtion – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. En hållbar konsumtion ska vara normen, inte undantaget, och alla konsumenter ska ha möjlighet att konsumera hållbart. 

Sveriges Konsumenter vill se en politik för en hållbar och smart konsumtion av kläder. Vi har också en uppsjö av förslag för hållbar konsumtion av livsmedel. Vi har också förslag på hur vi gör det enklare för oss konsumenter att dela på saker som vi inte använder så ofta. Du kan också läsa om varför och hur vi vill införa en skatt på koldioxid

Och du själv? Vi vet att många vill göra egen insats för en hållbar utveckling. Därför har vi samlat våra bästa tips på hur du som konsument kan handla hållbart.