I dagsläget finns det egentligen ingen storskalig tillverkning av textil som är miljömässigt hållbar. Den största andelen av de klädesplagg som tillverkas idag görs av bomull. När bomull odlas går det åt mängder med vatten, oftast i länder som lider brist på rent vatten. För att bekämpa insekter och ogräs används dessutom stora mängder bekämpningsmedel. Det skadar inte bara miljön, utan även de som arbetar med bomullen.

Vid flera steg i produktionen används också kemikalier, till exempel vid färgning, transport och tryckning. Vanliga material som viskos eller polyester kräver dessutom stora mängder kemikalier vid tillverkning. 

Det här vill vi ändra på. Vi menar att en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar textilkonsumtion ska vara normen, inte undantaget.

Med ekologiskt hållbart mode menar vi att odling, framställning och tillverkning av textil och kläder ska ha väldigt liten eller ingen påverkan på miljön.
Med socialt hållbart mode menar vi att de som arbetar i produktionskedjan ska få schyssta löner och arbetsvillkor. 
Med ekonomiskt hållbart mode menar vi att kläder och textilier ska vara av bra kvalitet och hålla, för att minska slit och släng-konsumtionen. Det ska gå att förlänga textiliers livslängd genom att laga eller göra om dem till något nytt. Som sista anhalt i textiliens liv bör det finnas ett återvinningssystem som tar till vara på fibrerna.

Vår vision för ett mer hållbart mode

  • Kläder och textil ska vara designade för att ha en lång livslängd.
  • Det ska vara enkelt för oss konsumenter att agera hållbart när vi handlar kläder och annan textil.
  • Det ska finnas fler miljömärkta kläder för män, kvinnor och barn till rimliga priser.
  • Det ska finnas etablerade och oberoende märkningssystem som ställer krav på hela plaggets livscykel.
  • Kläder och textil ska i hög grad kunna återvinnas.

Våra politiska krav

  • Inför ett system för producentansvar för återvinning av textil. Det är det mest effektiva sättet att öka andelen insamlade kläder och minska miljömässiga skador.
  • Satsa på forskning för nya återvinningstekniker av textil. Det behövs nya tekniska metoder för återvinning av textilfibrer som kan testas i större skala.