Varje år köper vi i Sverige 13 kg textil per person. En stor del kommer från bomullsfält som är kraftigt besprutade och kräver stora mängder vatten, och detta i länder där rent vatten inte sällan är en bristvara. Via textilfabriker (som ofta har dåliga arbetsvillkor), färgningar som släpper ut kemikalier och transporter går kläderna sedan till oss.

Med Stilmedveten, som nu är avslutat, ville vi lyfta de här problemen, samtidigt som vi på ett positivt sätt gav unga verktyg att bli mer hållbara och medvetna klädkonsumenter.

Turnerande utställning

Projektets turnerade runt i Sverige med en interaktiv utställning. Vi tog också fram ett utbildningsmaterial som ska underlätta textillärarnas arbete med hållbarhet.

Stilmedvetens webbsida finns massor av tips på hur du kan bli en mer miljömedveten och hållbar klädkonsument. Där finns också en kunskapsbas för att shoppa hållbart och inspiration från modebranschen, skräddare, hantverkare och andra med ett genuint hållbarhetsintresse. Välkomna!