1. Var har svensk konsumtion störst påverkan på arbetares hälsa och miljö? 

I länder utanför Europa gäller inte EU:s kemikalielagstiftning REACH. Det betyder att även om en vara säljs i Sverige kan den vara tillverkad under förhållanden och med kemikalier som inte är tillåtna här. Fair Action jobbar framför allt med att påverka företag som säljer kläder och skor. När det gäller kläder som säljs i Sverige är Kina och Bangladesh de största tillverkningsländerna. För skor är det Kina och Indien som är de största tillverkningsländerna globalt. Problem med vattenföroreningar runt fabriker och sjukdomar på grund av kemikalier på jobbet är vanligt i dessa länder. Enligt FN dör en arbetare var 30:e sekund på grund av farliga ämnen på arbetsplatsen. De flesta dödsfallen sker i låg- och medelinkomstländer där stora delar av produktionen sker. 

Arbetare i ett lädergarveri utanför Dhaka, Bangladesh . Foto: GMB Akash

2. Hur arbetar Fair Action för att förbättra arbetares villkor och hälsa?

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har företag ett ansvar för att arbetare på fabrikerna som de köper in ifrån arbetar under goda arbetsförhållanden. Fair Action granskar företagens hållbarhetsarbete och för dialog med dem om hur de kan bli bättre. Vi driver även kampanjer där följare i sociala medier uppmanas att höra av sig till företagen med olika uppmaningar – då brukar det ofta hända saker.

Textilarbetare i Kambodja demonstrerar för levnadslöner. Foto: Heather Stilwell.

3. Kan konsumenter göra skillnad?

Ja, företag lyssnar på sina kunder! Men då krävs det att vi som konsumenter visar vad vi tycker. Ställ jobbiga frågor i butiken om var och hur dina kläder tillverkats. Mejla företagen, tagga dem i sociala medier. Eller engagera dig politiskt för att lagarna ska blir skarpare. I slutändan ska det inte behöva vara upp till enskilda konsumenter att företagen respekterar mänskliga rättigheter.