Plast har bidragit till revolutionerande innovationer, är som material lätt, praktiskt och kan till exempel förlänga livslängden på mat. Plasten finns i princip överallt i vår vardag. I våra hem, på arbetsplatsen, i kläderna, men tyvärr även i våra kroppar. Titta runt omkring dig och räkna hur många plastprylar du kan hitta! Förmodligen en hel del, om du inte aktivt valt andra material. Men varför är plast ett problem för hälsan? Det ska vi reda ut. 

Skadliga ämnen i plast

De flesta plastmaterial består av blandningar av olika polymerer som oftast kommer från fossila råvaror. Dessutom adderas en cocktail av tillsatsämnen som ger plasten en särskild funktion, till exempel att den blir böjbar (mjukgörare), skapar ett UV-skydd (UV-filter) eller blir brandsäker (flamskyddsmedel). Vissa av dessa ämnen är ett hot mot vår hälsa eftersom de dessutom har mindre önskvärda egenskaper. De kan till exempel vara hormonstörande, påverka fertiliteten eller vara cancerframkallande. Dessa ämnen har en tendens att läcka ut från plasten och kan hamna i våra kroppar.

Hormonstörande ämnen 

Våra kroppars hormonsystem styr det mesta som händer i kroppen, till exempel hur vi växer, när vi kommer in i puberteten, hungerkänslor och reglering av kroppsvikt. Hormonsystemet bygger på ett samspel i kroppen och är oerhört känsligt och komplext. Vid minsta lilla avvikelse kan balansen rubbas, och processerna sätts ur spel. 

Många av tillsatsämnena i plast liknar kroppens egna hormoner. De kan därför lura kroppen och sätta hormonsystemet ur balans. De kallas därför för hormonstörande ämnen. Det krävs oerhört små mängder av hormonstörande ämnen för att sätta kroppens hormonsystem ur spel och påverka kroppens biologiska processer, till och med utveckligen av foster och små barn. 

Så hamnar skadliga ämnen i våra kroppar

I princip all plast läcker ständigt ut små mängder av kemikalier. Alla är inte farliga, men det finns dom som kan vara skadliga för hälsan om de kommer in i våra kroppar. Det kan de göra genom luften vi andas, maten vi äter eller genom hudkontakt. 

Genom luften

Det ständiga läckaget av kemikalier från plast hamnar oftast i luften, och särskilt i dammet som enkelt binder dessa ämnen. När vi andas hamnar därför kemikalier så småningom i våra kroppar. Det är därför viktigt att luften i de inomhusmiljöer som du vistas i ofta, som ditt hem, arbete eller skola, är av god kvalitet. Du kan påverka luftkvaliteten genom att göra kemikaliesmarta val av inredning och prylar, men också genom att vädra och dammtorka ofta. 

Genom huden

Huden är vårt största organ och har en tendens att absorbera det den kommer i kontakt med. Eftersom plastmaterial enkelt avger kemikalier bör du därför undvika att ha långvarig hudkontakt med plast. Välj istället andra material på textilier, smycken och accessoarer som du bär ofta. Gärna miljömärkta sådana. Då minskar du risken att exponeras för skadliga ämnen. 

Genom maten

Det säger kanske sig självt, men skadliga ämnen kan givetvis hamna i våra kroppar genom det vi äter och dricker. Det är därför viktigt att se till att de material som kommer i kontakt med livsmedel är avsedda för livsmedelshantering och inte avger skadliga ämnen. När plast hettas upp ökar förmågan att släppa ifrån sig kemikalier. Det är därför bra att undvika varm plast i kombination med mat. Det samma gäller för plast som kommer i kontakt med sur eller fet mat. Välj istället andra material av trä, rostfritt stål, glas eller porslin som är särskilt gjorda för livsmedelshantering (kolla efter glas- och gaffelsymbolen). Nyfiken på att kemikaliebanta köket? Läs artikeln här!

Minska onödiga risker

Det är omöjligt att helt undvika kemikalier i vardagen som kan ge skadliga effekter. Särskilt eftersom en kemikalie i sig självt inte behöver vara farlig, men i kombination med andra kan de skapa farliga egenskaper. Den så kallade cocktaileffekten. Men genom att göra aktiva och kemikaliesmarta val i vardagen kan du minska din totala exponering för oönskade ämnen i vardagen och där med minska risken för skadliga hälsoeffekter. Att börja se över sin plastanvändning och byta ut till andra material är en bra början. Vill du komma igång? Läs artikeln här!

Barn och gravida särskilt utsatta

Skadliga ämnen är såklart inte bra för någon, men barn och gravida är särskilt utsatta för att drabbas av negativa effekter.

Barn

Barn, särskilt små barn, är särskilt utsatta på grund av flera orsaker, exempelvis:

  • Deras hud utgör en större yta i relation till kroppen. Den är dessutom tunn och fungerar inte fullt ut som en skyddsbarriär för skadliga ämnen
  • Lungorna är i relation till övriga kroppen stora och andningen är intensiv vilket gör att skadliga ämnen kan tas upp enklare
  • Kroppens metabolism är högre och skadliga ämnen kan därför omsättas i större utsträckning
  • Kroppens immun- och nervsystem är fortfarande under utveckling och det naturliga avgiftningssystemet fungerar inte fullständigt 
  • De vistas mycket på golvet och utsätts för mer damm där skadliga ämnen ofta samlas
  • Små barn stoppar gärna saker i munnen och kan då få i sig skadliga ämnen

Gravida

Gravida är särskilt utsatta eftersom skadliga ämnen kan påverka graviditeten och fosterutvecklingen. Många skadliga ämnen kan föras över från mamman via moderkakan till fostret. Det kan resultera i skadliga effekter på barnet längre fram i livet. 

Politiken och makthavare har ansvar

Vi tycker inte att skadliga kemikalier hör hemma i konsumenters vardag. Därför borde politiken och beslutsfattarna göra mer för att skydda konsumenter och miljön. I vår ståndpunkt om Kemikalier i vardagen berättar vi mer om vad vi tycker.