Den europeiska dataskyddsfördordningen, GDPR, ska garantera konsumenten rätten att bestämma över sin persondata. Om en konsument samtycker till att dela sin data ska samtycket vara fritt och informerat. Sveriges Konsumenter lämnar idag in ett klagomål till Datainspektionen om att Google bryter mot GDPR genom att vilseleda sina användare.

Vi har med oss våra mobiltelefoner vart vi än går. Googles operativsystem Android finns i cirka 2 miljarder enheter världen över och för att använda Android tvingas konsumenten registrera sig för ett Google-konto.

Norska Forbrukarrådets granskning visar att Google samlar in användares platsdata främst genom de inbyggda funktionerna "platshistorik" och "webb- och appaktivitet". Google använder en rad metoder för att försäkra sig om att användare har dessa funktioner aktiverade och ger inte tydlig information om vad funktionerna innebär.

De rörelsemönster som Google kartlägger kan avslöja mycket om en person, inklusive religiösa övertygelser (exempelvis genom besök till kyrkor/moskéer/synagogor), politiska åsikter (deltagande i demonstrationer), hälsotillstånd (frekventa sjukhusbesök) och sexuell läggning (klubbar och nattliv).

Google döljer den faktiska insamlingen och användningen av platsdata från konsumenter, men använder den för en lång rad användningsområden inklusive riktad marknadsföring. Dessutom ges inget verkligt alternativ för den som vill undvika att dela sin platsdata. Sveriges Konsumenter menar att Google bryter mot GDPR eftersom användares samtycke under ovannämnda omständigheter inte kan betraktas som informerat och fritt. Google kan inte heller åberopa "legitimt intresse" med tanke på den betydande och påträngande inverkan som spårningen har på individens fri- och rättigheter.

Norska Forbrukarrådet lät analysera den data som Google samlat om tre vanliga konsumenter. 

Med utgångspunkt i granskningen anmälde vi Googles spårning av användare till dåvarande Datasinspektionen.