Utvecklingen av digitala tjänster går fort och allt fler områden digitaliseras. Sjukvården erbjuder allt ifrån bokningar till medicinsk behandling via e-tjänster. Skolan utbildar och sköter dialogen med föräldrar digitalt. De smarta elmätarna gör det lättare att hålla koll på din elförbrukning. Bokning av resor, distanshandel av kläder och elektronik samt banktjänster sköts övervägande via internet. Nya betalningslösningar utvecklas med mobilen och de sociala medierna som de nya kreditkorten. Och allt mer information lagras i molntjänster.

Många av frågorna kring digitala tjänster handlar om integritet. De flesta konsumenter vet inte vilken information som samlas in och lagras om dem. Information som inte känns så allvarlig idag kan ha förödande konsekvenser i fel händer. Det finns redan konsumenter som nekats lån på grund av insamlad information från bland annat sociala medier.

Onödiga uppgifter och långa avtalsvillkor

Dessutom samlas många ”onödiga” uppgifter in. Till exempel måste du ibland ge företag tillgång till privat information, som ålder och kön, för att kunna använda tjänster (t.ex. Facebooks messenger) eller ge dem rätten att sälja din information vidare till andra företag för att kunna handla hos dem (t.ex. Ticnet).

Ofta förväntas konsumenter läsa och förstå extremt långa och krångliga avtalstexter. Till exempel kan du behöva läsa ett sex sidor långt avtal för att kunna köpa en biljett – i alla fall om du ska få veta vad du samtidigt tackar ja till.

Skevt maktförhållande hotar integriteten

Det här leder till en stor obalans i maktförhållandet mellan dig som konsument och företagen, när säljaren vet ”allt” om dig och kan skräddarsy erbjudanden för att passa just dig, dina vanor och tänkta behov m.m.

I framtiden kan det också vara möjligt att försäkringsbolag kräver tillgång till personlig data från smarta klockor, hemsäkerhetssystem m.m. Idag har ICA en kampanj där den som motionerar och registrerar det med deras app får rabatt och samtidigt anpassad reklam. Är det lika harmlöst när ett försäkringsbolag gör det samma för att räkna ut rabatter, eller avgör om du ens kan köpa en försäkring?

Frågan om digitala tjänster och integritet är diskrimineringsfråga, dels ur tillgänglighets- och tillgångsperspektiv, dels utifrån företagens informationsövertag.

Vi arbetar politiskt för att

  • Konsumentskyddet för digitala tjänster och produkter ska moderniseras och kompletteras så att konsumenterna får ett fullgott skydd.
  • Förstärka regelverket för konsumentens personuppgifter och integritet.
  • Se till att konsumenter alltid kan radera och ta med sig sina personuppgifter.
  • Göra internet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och underlätta för mindre vana användare.