Rapporten som Sveriges Konsumenter tagit del av visar att den personanpassade marknadsföringen i appar och på nätet möjliggörs genom komplexa nätverk av ljusskygga företag. De så kallade adtech-nätverken tar varje dag emot känsliga personuppgifter som till exempel sexuell läggning och platsdata från miljontals människor. 

Många av adtech-företagen sammanställer dessutom detaljerade profiler på oss baserade på de personuppgifter tar emot vid flera olika tillfällen. Det innebär att uppgifter du lämnat i appar och på olika webbsidor kan användas i helt andra syften och sammanhang. 

Här nedan kan du se hur persondata som matas in i appen Grindr sprids vidare i flera led via annonsnätverk:

 

Forbrugerrådet har anmält dejtingappen Grindr och fem adtech-företag för brott mot dataskyddslagen GDPR. Sveriges Konsumenter har skickat vidare rapporten till Datainspektionen och uppmanat myndigheten att starta en egen granskning. (Vårt brev till Datainspektionen hittar du här nedan.) 

Totalt kräver ett tjugotal konsumentorganisationer världen över att tillsynsmyndigheter agerar mot adtech-industrin.