Sveriges Konsumenter värnar konsumentens rätt till säkra produkter. Ingen ska behöva undra om det man köpt hem ska vara tryggt att använda, eller om man helt enkelt riskerar att få en elchock.

Men just så är det nu. Tusentals konsumenter lockas av nätjättarnas låga priser och handlar direkt från säljare i hela världen. Det många inte tänker på då är att så fort man handlar av någon utanför EU så blir man själv importör – och bär därmed ansvar för att kontrollera att produkten är säker att använda.

Projektet Privatimportens faror har vi drivit tillsammans med Elsäkerhetsverket. Vi har genom en Sifo-undersökning kunnat konstatera att så många som fem procent av de svarande säger att de någon gång fått en skada orsakad av en elektrisk produkt. Det motsvarar en halv miljon svenskar.

Vidare har vi, tillsammans med Länsförsäkringars forskningsfond, låtit testa 28 olika elprodukter från tre av de stora marknadsplatserna – Wish, Ebay och Aliexpress. Resultatet var nedslående: hade de sålts inom EU skulle 26 av dem fått försäljningsförbud direkt.

Nätjättarna såväl som deras tredjepartssäljare har gång på gång visat att de inte tar sitt ansvar för produkterna. Därför kommer vi nu med en rad rekommendationer till lagstiftarna:

Våra rekommendationer:

 • Fortsätta arbeta för att privatpersoner väljer att handla säkra produkter från företag inom EU och Sverige.
 • Arbeta för att marknadsplatser som befinner sig innanför och utanför EU blir definierade som distributörer om de själva säljer, upplåter plats eller möjliggör försäljning av produkter till konsumenter inom EU.
 • Fortsatt och utökad samverkan mellan myndigheter och organisationer i frågor som rör produktsäkerhet och e-handel.
 • Öka konsumenters kunskap om vilka risker användning av elektriska produkter kan innebära och fortsatt granskning av produkter som kan importeras av privatpersoner direkt ifrån butiker utanför EU.
 • Utöka e-handelsdirektivets tillämpningsområde till alla aktörer som riktarsig mot den inre marknaden.
 • Inför som ett led i Digital Services Act ett särskilt avsnitt om marknadsplatsernas ansvarsskyldighet i e-handelsdirektivet.
  Marknadsplatserna bör:
      * Införa robusta kontroller av säljare och deras produkter.
      * Vara skyldiga att kontrollera att säljare från tredjeland har en juridisk representant inom unionen.
      * Underställas samma krav och skyldigheter som en distributör i defall plattformen har övervägande inflytande eller kontroll över sinasäljare.
 • Adressera frågan om marknadsplatsers ansvar också i framtida ändringar av produktsäkerhetsdirektivet och direktivet om skadeståndsansvar.
 • Uppmuntra fortsatt samverkan mellan konsumentorganisationer och tillsynsmyndigheter både nationellt och på EU-nivå inom ramen för den nya CPC-lagstiftningen.