Många konsumenter ställer krav på de färska äggen – det ska gärna vara svenskt, ekologiskt och frigående. Men en hel del av äggen vi äter finns i färdiga matvaror där det är betydligt svårare att få veta hur och var äggen producerats.

Sveriges Konsumenter har därför granskat äggråvaran i 20 vanligt förekommande matvaror, samt tagit reda på om företagen har någon policy gällande ägg i färdiga matvaror. Vi har också granskat vilken information konsumenterna kan få genom att läsa på förpackningen.

Burägg i Eldorados och Coops produkter

Granskningen visar att burägg finns i Coops färska pasta, Coops majonnäs, Coops kylda pannkakor, Eldorados kylda pannkakor och Eldorados majonnäs. De enda företag som kunde bekräfta att burägg inte förekommer i några av deras produkter är de ekologiska varumärkena, samt Kungsörnen och Paolos. Lidl utmärker sig genom att inte vilja delta i undersökningen. 

– Det är jättebra att de flesta matbutiker slutat sälja färska burägg, men nu är det hög tid att de ser över sitt sortiment av färdigprodukter, inte minst sina egna varumärken. Företagen borde visa att de har samma krav på djurskydd även när det gäller matvaror där konsumenten inte kan se vilken sorts ägg de innehåller, säger Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter.

Dålig information på förpackningarna

Granskningen visar även att informationen på förpackningarna sällan beskriver hur äggen producerats eller vilket land de kommer från. Endast tre av produkterna - förutom de ekologiska - redovisar hur äggen har producerats på förpackningen. Det gäller Findus äkta majonnäs, Kavli äkta majonnäs och Garants färska pasta som uppger att produkten innehåller ägg från frigående höns, men det framgår inte om det rör sig om frigående inomhus eller utomhus.

– Konsumenter borde få veta var de animaliska ingredienserna kommer i från och hur de producerats. Politiker och bransch säger ofta att det är vi konsumenter som ska driva produktionen i rätt riktning genom att göra medvetna val i butiken, men hur ska vi kunna göra det när vi inte får veta vad produkterna innehåller, säger Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter.

Konsumentråd

  • Välj ekologiskt - om du vill undvika produkter som innehåller ägg från höns som levt i bur eller enbart inomhus. Du minskar även din miljöpåverkan när du väljer ekologiska ägg.
  • Mejla företagen – berätta att du vill veta var äggen kommer ifrån och hur de är producerade
.


Fakta om ägg

  • Sverige har idag den femte största äggkonsumtionen i Europa. En svensk äter i snitt 222 ägg om året. Under påsken fördubblas äggkonsumtionen - under påskhelgen beräknas hela 64 miljoner ägg gå åt i Sverige.

  • Ägg är ett miljösmart val jämfört med andra animaliska livsmedel. Störst miljöpåverkan kommer från de kemiska bekämpningsmedel som används vid odlingen av hönornas icke-ekologiska foder. Som konsument minskar man därför sin miljöpåverkan genom att välja ekologiska ägg.
 
  • Hönor är aktiva allätare som vill leta mat den största delen av dagen -  något de inte får utlopp för i bur.

  • Det finns 6,7 miljoner värphöns i Sverige. 35 procent lever i bur, 65 procent är frigående inomhus eller utomhus, 11 procent lever under ekologiska förhållanden.