Fetma och övervikt är ett växande folkhälsoproblem med förödande konsekvenser för människor och samhälle. Allt fler barn får matvanor som kan ge dem diabetes, ledbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar längre upp i åren. Mycket beror på den stora konsumtionen av läsk, sötsaker och godis. I dag anses var femte tioåring i Sverige vara överviktigt och ungefär 3-5 procent har fetma.

Barn är en mycket attraktiv målgrupp för företag – som pådrivare för föräldrars köp, som konsumenter med egna pengar och som framtidens storkonsumenter. Barn möter idag reklam för mat och dryck genom bland annat tävlingar och roliga spel på internet. Dessa har ett enda syfte – att sälja mer mat som inte är hälsosam. Den här reklamen motverkar effektivt föräldrars och samhällets vilja att ge barnen goda kostvanor.

Reklam för sötade frukostflingor riktad till barn
Reklam för skräpmat och -dryck som direkt vänder sig till barn och unga är mycket vanligt på internet.

Samhället har markerat tydligt att reklam till barn via tv inte är okej och att företag inte får skicka hem reklam till barn. Vi vill att samma sak ska gälla på internet.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn har rätt till god hälsa, att hänsyn måste tas till barns oförmåga att genomskåda reklam och att stater har ett ansvar att reglera den marknadsföring som når barn. Sverige var dessutom ett av de länder som 2006 undertecknade WHO-deklarationen om att motverka fetma. Den säger bland annat att ”specifika reglerande åtgärder bör tas för att substantiellt minska omfattningen och inverkan av kommersiell marknadsföring av energirik mat och dryck, särskilt riktad till barn”.

Vi vill att regeringen agerar och förbjuder all reklam som riktar sig till barn.

Här är våra krav:

  • Förbjud reklam för skräpmat riktad till barn.
  • Ett totalförbud för tv-reklam riktad till barn i hela EU.
  • Reklam och påverkan ska ingå i en utvidgad hem- och konsumentkunskap.
  • Mer stöd till oberoende forskning om reklamens effekter på hälsan och på våra attityder och beteenden.
  • Skilj reklam från redaktionellt innehåll och inför tydligare annonsmarkering.
  • Inför en hälsopolicy i sociala nätverk som Facebook på samma sätt som det finns för trakasserier.
  • Konsumentombudsmannen och Reklamombudsmannen ska på eget initiativ pröva ärenden om internet och dold påverkan.