2022 Framtidens mat och Torsåker gård

Foto: Nils Petter Nilsson

Framtidens mat är Axfoundations satsning på att ta fram hållbar mat för framtiden och Torsåker gård är utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedelssystem.

>> Mer om vinnaren och juryns motivering här. 

2021 Retuna Återbruksgalleria 

Framtidens galleria ligger i Eskilstuna, där begagnade saker tas om hand, putsas upp, lagas och fixas till för att sedan säljas på nytt i någon av ReTunas butiker.

Det var centrumledare Sofia Bystedt som tog emot priset.  

Vad betydde priset för er? 

"Det blev en enorm bekräftelse på att det vi gör är rätt, att ReTuna verkligen representerar framtidens företagande men också framtidens konsumtion. För om vi inte hade några kunder så skulle vi heller inte ha någon verksamhet."

Och prispengarna?

"Vi ska använda pengarna så att de gynnar våra kunder såklart. Just nu ser vi över hur ReTuna kan vara tillgänglig för kunder även digitalt och prispengarna hjälper oss i den utvecklingen."

>> Mer om ReTuna och juryns motivering här. 

2020 Konsumentvägledaren Ismahan Ayranci

Foto: Nils Petter Nilsson

"Med föreläsningar och flygblad som vapen ingjuter hon kunskap och makt i invånarna i Stockholms stadsdel Rinkeby-Kista."

>> Mer om Ismahan Ayranci och juryns motivering här.

2019 – Delade vi inte ut något pris. 

2018 - Facebookgruppen Tågsemester, vars grundare Susanna Elfors har skapat ett framgångskoncept där konsumenter hjälper varandra med att reda ut såväl stora som små frågor vad gäller tågresande när och fjärran. Det är inspirerande, praktiskt och inte minst hållbart - vilket både dagens och framtida konsumenter tjänar på.

2017 - Småspararguiden, som med enkla konsumentråd och kaxig attityd ställer finans- och pensionsbranschen mot väggen genom att peka på orimliga villkor och finansiella produkter som bara gynnar de som säljer dem.

2016 -  Föreningen Närjord med Rådhuskonditoriet, är konditoriet där mat och bakverk kommer från en lokal bonde direkt till dig – och som dessutom är en integrationssatsning. De har gjort det möjligt att fika med riktigt gott samvete i Söderhamn.

2015 - Klädbytarbutiken SwopShop, som genom ett eget system för att byta kläder visar vägen för ett enkelt och roligt rätt att uppgradera sin garderob som samtidigt bidrar till en mer hållbar konsumtion och livsstil. 

2014 - Organisationen Fair Action, som under många år med envishet, kreativitet och knappa resurser arbetat för att få konsumentinriktade företag att ta ansvar för sin produktion i fattiga länder. 

2013 - Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, som med sitt stora engagemang, envetenhet och noggrannhet väckt medvetande, skapat opinion och åstadkommit faktiska förändringar kring viktiga miljö- och hälsofrågor kopplade till vår konsumtion. 

2013 - Fredrik Gertten, som med sina filmer Bananas och Big Boys Gone Bananas visat på det egentliga priset för billig frukt i våra butiker och visat hur hårt ett stort företag är berett att slå till för att hindra att sanningen kommer fram.

2012 - Egen el, som arbetar aktivt för att få igång alternativ till de stora el-bolagen i Sverige och motivera fler privatpersoner att producera egen el. Ett bra alternativ för såväl miljön som för konsumenterna.

2011 - Katarina Johansson, som i sin bok Badskumt fått oss att inse hur många kemikalier som finns i hudvårds- och skönhetsprodukter och vilka vi kan undvika.

2010 - Mats-Eric Nilsson, som genom sina böcker Den hemlige kocken och Äkta vara uppmärksammat produktion och lagstiftning kring våra livsmedel.

2009  -  Camilla Sparring, för att genom sitt Matuppror satt fokus på bristerna i den storskaligt processade maten som serveras barn, sjuka och äldre på olika institutioner.

2008  -  Isabella Lövin, för sin bok Tyst hav, som satte fart på debatten om hållbart fiske. Isabella Lövin delade priset med Västerfärnebo Handelsbod.

2008  -  Västerfärnebo Handelsbod, för sitt engagerade arbete i en lokal butik med inriktning på kvalitet, ekologiskt och närodlat. Delade priset med Isabella Lövin.

2007  -  Konsumentredaktionen på Göteborgs-Posten, för att de sedan många år utmärkt sig bland svenska medier genom en konsekvent och bred satsning på konsumentfrågorna.

2006  -  Föreningen för Rättvisemärkt, som gjort det enklare för konsumenterna att göra etiska val och för att man i handling visar vad lokal konsumentkraft kan åstadkomma lokalt. 

2005  -  KRAV, för bredden på det kravmärkta, för att vara ett exempel på handfast, konsumentvänligt miljöarbete, för att göra det enklare för konsumenterna att välja ekologiskt, med mera.

2004  -  Hushållningssällskapet Matkonsulter för sitt långsiktiga och gedigna arbete med utbildning för företag, myndigheter och privatpersoner. 

2004  -  Marit Paulsen, för sitt mångåriga och personliga engagemang för konsumenternas bästa både nationellt och i EU.

2003  -  REA, TV:s ungdomsredaktion i Växjö som gjorde det uppskattade och uppmärksammade konsumentprogrammet REA.