De allra flesta konsumenter befinner sig i ett stort kunskapsunderläge på den finansiella marknaden. Många är helt beroende av bra rådgivning för att kunna göra kloka val. Samtidigt växer kraven på konsumenterna att själva fatta viktiga finansiella beslut. Om du väljer fel kan de ekonomiska konsekvenserna bli stora. Så mycket som halva pensionen kan försvinna i avgifter för den som väljer fel pensionssparande.

Problemet idag är att de finansiella rådgivarna egentligen är förtäckta säljare. Rådgivaren på banken har ett uppenbart intresse av att rekommendera produkter som är dyra för kunden, eftersom de är mer lönsamma för banken. Finansiella rådgivare utanför bankerna, som nästan alltid arbetar på provision, har också starka skäl att rekommendera dyra produkter eftersom de då själva gör en större vinst. 

I flera europeiska länder har man nu vidtagit flera åtgärder för att förbättra konsumentskyddet. Norge, Storbritannien och Nederländerna har sedan ett par år förbjudit att provisioner utbetalas till rådgivare vid förmedling av finansiella produkter. Det har lett till att de mest oseriösa aktörerna har försvunnit. Storbritannien har även infört ett rejält stöd till konsumenter som har utsatts för vårdslös rådgivning, genom en så kallad ombudsmannatjänst som kostnadsfritt handlägger och driver tvisterna åt konsumenterna. Liknande har skett i Norge. 

I Sverige krävs det i praktiken bara att intressekonflikter vid finansiell rådgivning ska redovisas för konsumenterna. Men att redovisa intressekonflikter är till klen hjälp för vanliga sparare, som ju fortfarande är utlämnade till råden de får av rådgivaren. 

Gratis oberoende rådgivning

Kravet på allas tillgång till oberoende finansiell rådgivning finns med i våra 100 krav för en starkare konsumentpolitik. Det är en stor och viktig reform som i grunden handlar om rättvisa, att en verkligt oberoende rådgivning inte bara ska vara för dem som har råd att betala för det. 

Vår enkät inför valet 2014 visade att en majoritet av riksdagspartiernas toppkandidater ansåg att alla konsumenter har rätt till kostnadsfri och oberoende finansiell rådgivning. Det är nu hög tid för politiska krafttag.

Våra viktigaste krav

  • Inför ett provisionsförbud vid rådgivning och förmedling av finansiella produkter.
  • Förbjud säljare av finansiella produkter att kalla sig för rådgivare.
  • Förbättra stödet till konsumenter vid tvister.
  • Stärk i övrigt konsumentskyddet genom de åtgärder som den statliga utredningen om finansiell rådgivning nyligen föreslog.