Sveriges Konsumenter stödjer nya betalningslösningar, men utvecklingen får inte lämna stora grupper i sticket. Idag styrs utvecklingen av bankerna, som tjänar stora summor på kortavgifter och som ägare av kortföretagen. Vi menar att det måste vara självklart att var och en ska kunna välja att betala med kort, Swish eller med kontanter och att ingen ska behöva utestängas från samhället.De som drabbas mest av utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle är de som inte vill eller kan använda kort eller internetbank. De rör sig ofta om äldre, funktionsnedsatta, nyanlända, föreningar samt boende och småföretagare i glesbygden. I Norrbotten kan människor ha 10-15 mil till närmaste bank som hanterar kontanter. På många orter i glesbygd saknas täckning och människorna där kan inte lita på att digitala betalningssätt fungerar. Allt detta gör att människor får svårt att leva sina vardagliga liv i orter utanför storstäderna.

Vi menar att riksdagen måste vara beredd att ställa tvingande krav på bankerna. Människor måste kunna ta ut sina egna pengar och betala räkningar på det sätt de själva önskar. Därför vill vi att en grundläggande kontanthantering ska krävas för att banker få tillstånd till att bedriva sin verksamhet. Vi menar också att kommunerna har ett effektivt påtryckningsmedel. När de handlar upp bank för sin egen verksamhet kan de mycket väl ställa krav på att bankerna ska kunna hantera kontanter från kommunens invånare.

Sveriges Konsumenter stödjer nya betalningslösningar, men utvecklingen får inte lämna stora grupper i sticket. Idag styrs utvecklingen av bankerna, som tjänar stora summor på kortavgifter och som ägare av kortföretagen. Vi menar att det måste vara självklart att var och en ska kunna välja att betala med kort, Swish eller med kontanter och att ingen ska behöva utestängas från samhället.